Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum (02.1796): 02.1796 — Stuttgart, 1796

Page: 9
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-02-1796/0009
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula IÖ.
FUCHSIA COCCINEA.

0 C T AN D R IA MONO G V NIA.

CH AR. GEN. CahjX monophyllus, coloratus, corollifer, maximus. Pet ata 4. parva.
Bacca infera, 4-locularis, polyfperma.
FUCHSIA coccinea: foliis oppofitis ovatis denticulatis, petalis obovatis obtufis.
Alt. Hort. Kew. II. p. S-
Tliilco Feuill^e it. HI. p. 64. t. 47. (Scilicet varietas floribus decandris, quin-
quefidis.)
FuchQe de Magellan. Fuchfia Magellanica, caule fructicofo, foliis oppofitis ternis
alternisque, pedunculis unifloris axillaribus, petalis retufis. La March Encycl.
Planches pour l’Hiit. nat. Botanique Pl. 282. Fuchfia n. 2. fed minus bona.
Dorvalla Eucharis, Commerfon Herb.
Nahufia coccinea S. I. van Geuns in de Verband, van bet Provinc. Utr. Genootfcb.
VI. Deel. (Nahufiae Cbar. elfent. fit: Catjx fuperus, coloratus, tubulofus,4-par-
titus. Petala 4 convoluta calyci inferta, involventia ftylum, & filamenta
longiflima. Bacca 4 - Iocularis.)
Nahufia coccinea, Schneevogt & van Geuns Icon. Plant, rar. 1. n. 21.
Habitat in Americae aufiralis Chili, unde ante hos offio annos in Europam fuit de-
lata, fnjeme in Caldario moderato fervanda, per aeßatem ßib diu optime viget
& floret; fed ne unquam nimis vel nimis parce irroretur! Facile propaga-
tur furctiHs, ramis, feminibus, Floret bis per annum, ßfiinio & ßfulio nempe
& Scptembri. t,
Caitlis fruticofus, decumbens ramofus, ramis teretibus, oppofitis, divaricatis, rubellis,
pubefcentibus, fubgeniculatis.
Fotia breviter petiolata, oppofita, ovata, acuminata, denticulata, leviffime pubefcen-
tia, patentia, inferiora reflexa; fubtus reticulo venofo rubro picta. Petioli
rubri breves. Stipit/cB tres, acutae, rubrae, ad bafin, petioli.
Pedunculi axillares, folitarii, plerumque oppofiti, uniflori, flore longiores.
Flores nutantes, inodori per totam fere aeRatem in ferum autumnum cisque con-
fpiciuntur.
Calijx fuperus infundibuliformis, colore dilute coccineo corollam mentiens: tubo brcvi,
ovato. Nectario connato. Limbo quadripartito, laciniis lanceolatis, tubo duplo
longioribus.
NMcvrkm cylindricum, longitudine germinis, cujus apici inferta funt
Petala 4, laciniis calycis fere duplo breviora, convoluta, obovata emarginata, co-
loris faturate violacei,
Filamenta octo, margini Nectarii infidentia, inaequalia, petalis & ipfo calyce multo
longiora, rubra. Antherae oblongae, vcrfatiles.
Stigma clavatum. Stylus, filiformis, longitudine ftaminum, Nectarium libere tranfiens.
Gemen ovatum, inferum, marginatum.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list