Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1798

Page: 3
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-03-1798/0003
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 25-
HEMIMERIS COCCINEA.

LIDTNAMIA ANGIOSPER MIA.

CH AR. GEN. Capfuta bilocularis: loculo altero gibbofiore. Corollci rotata; lacinia
una major abcordata. Fojfula laciniarum nectarifera.
HEMIMERIS coccinea; foliis lanceolatis fubintegerrimis ternis, iloribus didynamiis,
caule patulo fruticofo.
Celfia linearis; foliis lineari-lanceolatiß. £facq. icon. rar. 3. t. 497. Wendland obferv.
p. 26.
Habitat palcherrimns hie frutex in mperio Peruviano. Florct toto fere anno,
fed fruEtus maturos hucurque deine recufavit. T’
Caiitis ffuticofus teres ramofus bi-vel tripedalis ,cra(fitie calami; cortice pallidefufco
glabro fubrimofo, ramis numeroßs, ramulis patulis, plerumque herbaceis flori-
feris ac annuis.
Foliain ramis fenioribus lignofis fimpliciter oppofita, in junioribus oppofita et terna,
cum foliis junioribus in axillis provenientibus, funt pleruinque lanceolata utrin-
que attenuata, vel lineari-lanceolata integerrima, vel denticulis rarioribus obfita,
utrinque glabra, avenia, fubpetiolata; juniora lente fubjecta, margine pilofiufcula.
Fl)res in foliorum axi'.li; ap:cjm verfus terni, patuli.
Pedunculi uniflori teretes glabri.
Calijx pentaphjllus, corolla brevior perfiüens, foliolis lanceolatis, infimum foliolumrc-
liquis paulo brevius & anguflius.
Corolla monopetala plana rotata coccinea. Tubus brevifilmus campanulatus. Limbus
quinquefidus. Lacinia terminalis fubrotunda maxima, binae laterales fubrotundae
minores, binae infimae minutiffimae diflantes. Fundus corollae efl; flavus cum
circulo obfeuriore. Foflula nectarifera ad bafin cujuslibet laciniae in fundum uf-
que producta.
Filamenta quatuor cralfa brevifllma glabra verfus lacinias binas inferiores inclinata.^/^
tlicrae conmveixtes oblongo-fagittatae magnae erectae.
Pericarpium Capfula.
Colitur hyeme in frigidario; propagatur taleis. Amat terram ex Iiumo et are-
na mixtam.

Ramus magnitudine naturali.

a. Staminia et Piüillum naturali magnitudiuc. b. Eadcm auctum.
lum auctum.

c. PiAil-
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list