Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1798

Page: 5
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-03-1798/0005
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 26.
MESEMBRYANTHEMUM DENTATUM.

ICOSANDRIA PENTAGTNIA

MESEMBRY ANTHEM UM dcntatum: foliis acinaciformibus punctatis fubconnatis,
angulo carinali cartilagineo-dcntatis, caule ancipiti.
Habitat iiova haec fpeciofa fpccies anvplifßmi generis ad Promontorium bonae
fpei dictum. Florct verno tempore & aeflate, fructum aefiate & autumno
perficit.
Caulis fruticofus fefquipcdalis <5r ultra erectus ramofus, ramis ancipitibus a carina folio-
rum decurrente membranacea.
Folia oppofita acinaciformia cufpidata punctata, utin fere omnibus hujus generis fpe-
ciebus carnofa; carina membranacea vel polius cartilaginea inaequaliter acute
dentata; margines bini fuperiores etiam cartilaginei, plerumque integerrimi, in-
terdum tarnen tenuillime dentali. Folia in ramis junioribus bafi cohaerent, in
adultioribus vero re vera diRincta obfervantur.
Flos magnus fpeciofus purpureus folitarius terminalis.
Pcdiincuhis longitudine germinis anceps, angulis fubmembranaceis denliculatis.
Caltjx monophjdlus quinqucpartilus, laciniis triquetris lanceolatis acuminatis, carinatis,
carina cartilaginea dentata; laciniae binae reliquis longiores carina in germine
& pedunculo decurrente.
Corolla polypetala, petalis numerofilfimis Iinearibus acutis.
Filamenta numerofiffima filiformia flava calyci inferta connivenlia. Anthcrae flavae ob-
longae erectae.
Piflillum Germen pyriforme inferum anceps, angulis cartilagineo-dentalis, flyli quin-
que lineares plani obtufi albi, Stigmata oblufa.
Pericarpium Capfula pyriformis magna apice deprefla quinquelocularis quinqueval-
vis, valvulis apice dehifeentibus.
Semina minutifllma numerofa oblonga.
Colitur ut reliquae fucculenlae plantae capenfis hyeme in tepidario , aeflate
loco ficco. Regeneratur facile ramis ut & femine.
Accedit a Mefembryanthemum acinaciforme, fed foliis cartilagineo-denlatis di-
flinctis punctatis diverfillimum.

Planta magnitudine naturalL
a. Corolla explan ata. b. Calyx. c. Capfula.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list