Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1798

Page: 11
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-03-1798/0011
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 2Q.
GLORIOSA SU PERBA.

BEXANDRJA MONOGTNIA.

CH AR. GEN. Corolla liexapetala undulala reflexa. Stylus obliquus.
GLORIOSA fuperba; foliis cirrhiferis, Linn.S. N. ed. Gmcl. pag.546^
Habitat in Malabariae, Ceylome & Guinea c locis arenofis Immidis. Flor et Mio, Au-
gttfio, pofl menfim fruttus maturefeunt %
Radix carnofa e tuberculis horizontalibus binis fupenie connatis digilalibus craffis com-
pofita. Radiculae vel Hbrillae radicales paucae quinque ad octo fimplices in
angulo tantum ubi bina haec tubercula conjuncta funt, obfervantur.
Caulis quinquepedalis herbaceus feandens, annuus, craflltie calami cygnei, carnofi,
teretes, ramofi; ramil fubverticillatis.
Folia alterna, feffilia, ovata, bafi anguflata, apice acuminata & cirrho fimplici revoluto
inftructa, integerrima, glabra, fubcarnofa, nervofa.
Pedunculi infra axillares, uniilori, longilfimi, teretes, carnofi, patuli, folitarii.
Flores inodori fpeciofi.
Cahjx & fpatha nulla.
Corolla liexapetala; petalis lanceolatis acuminatis undulatis reflexis, ab apice ultra
medium puniceis, bafi flavis.
Stamina Filamenta fex flavefcantia fubulata divarieala, quorum duo breviora.
Aut herae cuneiformi-cordatae incumbentes.
Pißillum Gcrmen fuperum oblongum, obtusum, trifulcatum. Stylus fubulatus,
Jftaminibus longior, horizontaliter inclinatus, apice trifidus. Stigmata ob-
tu fa.
Pericarpium Capfnla cjdindraceo - oblonga biuncialis triloba trilocularis trivalvis.
Seinina numerofa biferialia, arillo baccato rubro inclufa.
Colitur in tepidario, per hyemem radices ab aqua laeduntur, liinc non ma-
defaciendae. Propagatur radice & feminibus; fed e feminibus educatater-
tio vel quarto anno demum flores profert.

Ra mul us magnitudine naturalL
1. Capfula integra.
2. Eadem transverfe fecta.
3. Semina feparata.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list