Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1798

Page: 25
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-03-1798/0025
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 3&
ERICA CONCINNA,

OC TAND RIA MONO GTNIA.

CHAR. GEN. Calyx tetraphyllus, Corollaquadrifida. Filamenta receptaculo inferta.
Antherae bifidae. Capf. quadrilocularis.
ERICA concinna. Antheris muticis inclufis, corollis cylindricis bafi attenuatis, floribus
terminalibus umbelllatis, foliis fubfenis glabris. Mort. Kew. 2. p. 23.
Habitat in Promontorio bonae Spei. Flor et Septembri, Octobri, fructus non
maturat. T>
Caulis fruticofus, tripedalis et ultra ramofiffimus. Rami oppofiti, plerumque terni vel
quaterni teretes glabri. Ramuli juniores teretes violaceo-fufci pubefcentes.
Folia ramorum fena, ramulorum quaterna, petiolata linearia integerrima glabra, utrin-
que nervo longitudinali fimplici exarata, obtufa.
Petioli breviQlini glabri fuperne canaliculati.
Flores pulchre-purpurei in ramulis terminales, nunquamin ramis.
Pedunculi uniflori quinque vel fex umbellati brevillinii teretes pubefcentes.
Bracteae tres lineares calyci adprcdlie baß latiufculae ciliatae.
Calyx tetraphyllus, foliolis lineari-lanceolatis obtufis, baß dilatatis, margine ciliatis
nervo fimplici longitudinali inßructa.
Corolla cylindracea carnea, pilis brevibus externe denfe tecta. Limbus quadrifidus , la-
ciniis oblongis rotundatis rectis.
Stamina Filamenta octo filiformia tubo corollae bre^dora, Antherae oblongae, obtufae,
apice bipartitae inclufae, latere filamentorum affixae.
Piftillum Germen conicum apice deprefilim crenulatum, Stylus rubicundus ßaminum
longitudine, Stigma capitalum violaceum.
Pericarpium Capfula - - - -
Colitur in ollo, aflervalur liyeme in frigidario, propagatur taleis vel ra-
mulis Augufto menfe abfciffis et fub campana vitrea terrae impofitis.
Madefati nimia, praecipue liyeme, huic,ut omnibus liujus generis fpe-
ciebus, eft noxia.

1. Calyx cum bracteis. 2. Stamina. 3. Piftillum. 4. Umbella, f fafciculus 4
Flor us.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list