Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum: 04.1799 — Stuttgart, 1799

Page: 3
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-04-1799/0003
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 37.
ARTOCARPUS INCISA,

MONOECIA MONANDRIA.

CHAR: GEN: Amcntum cylindricum sensim incrassatum, floribus tectnm. Cor. o.
o*. Cal, 2 - valvis.
?. Cal. o. Bacca composita: universales maxima polyedro-muxicata; partiales nu-
merosissimac, x-loculares, i-spermae.
ARTOCARPUS incisa: foliis incisis, Lina. Suppl. 44.
Habitat in Moluccis et insulis socictatis maris pacifici, ubi primo verc florere in-
cipit. Colitur in tepidario, taleisquc rcgneralur, quum in regionibus nostris
aj-cticis via' flores et certo nunquam fructus produxerit.
Arbor procera vasta, facie et magnitudine qucrcus Roburis, cortice laevi pallide-cinereo ri-
moso, Iigno flavicante molliori levi.
Rami alterni divaricati teretes cinerei punctis minutissimis adspersi, striis circularibus, quae
foliorum vestigia relinquunt, instructi.
Ramuli crassi ut rami adscendentes, apice iloriferi et fructiferi.
Folia alterna petiolata, ablonga sinuato-lobata, basi attenuata, ntrinque glabra, venosa, ve-
nis inferne prominentibus, fere sesquipedalia; laciniis lanceolatis acuminatis inte-
gerrimis.
Petioli teretes glabri biunciales.
Stipulac binae lanceolatae acuminatac integerrimae, jnniora folia involvcntes caducae.
Flores masculi, in amento digitali luteo-fosco solitario, snb apice raimiloram, ad folii supremi
axillam, collecti.
Calyx squamae binae ablongae obtusae concavae arcte cohaercntes.
Corolla nulla.
Filamcntum unicum brevissimnm in fundo calycis.
Anthera oblonga crecta longitudine filamentL
Flores foeminci nnmerosi in capitulum globosnm pcdoncnlatum axillare versus apicem ramu-
lorum glomerati.
Spatha bivalvis decidua ante anthesin flores tegens, val\Tilis ovato - lanceolatis, acuminatis,
apice inflexis.
Calyx nullus.
Corolla nulla.
Pistillum germina numerosa obverse conica connata, receptaculo globosa inserta, stylo nullo,
sed stigmatibus biüdis instructa.
Pericarpium fructus compositus et drupis coadunatis Carnosis monospermis.
Nux ovata magna putaminc fragili.
Observatio datur varietas apyrina fructu molli, quae prae reliquis aestimatus.

Ramulus magnitudine naturali.
a. S tarnen unicum.
b. Fructus maturus.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list