Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum: 04.1799 — Stuttgart, 1799

Page: 7
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-04-1799/0007
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 39.
CHELONE BARBAT A,

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

CHAR: GEN: Cal. 5-partitus. Rudimentum filamenti quinti inter suprcma stamina. Caps.
2 - locularisdiscpimento duplicato. Sem. bracteata, membranaceo - marginata.
CHELONE barbata: foliis oppositis connatis lineari - acutis integerrimis, Corollis barbatis,
Ca van. icones. 3. p. 22. n. 264.
Chelone Formosa, foliis radicalibus cuneiformibus oppositis glabris, caulinis
lanceolatis glabris, floribus paniculatis pcndulis formosis, Wendland,
bot an. beobacht, p. 51.
Habitat in Imperio Mexicano. Floret initio aestatis, puta: Majo, Junio,
Julio. Perßcit semina post mensem et quod excurrit. Propagcitur
radicc et seminibus. Hyemem agit in tepidario.
Radix perennis pcrpendicularis subramosa alba.
Caulis tri- vel quadripetalis, in ollo vero tantura bipedalis, teres glaucescens et glaber.
Folia radicalia oblongo - obovata basi in petiolum attenuata glauco - viridia, utrinque glaber-
rima, integerrima venosa et obsolete quandoque trinervia.
Folia caulina opposita linearia sessilia, basi subconnata integerrima glabra avena glauco-
viriclia.
Flores coccinei pulcherrimi in panicula terminali, pedunculis bi - triflorisque nutantes.
Calyx monopliyllus quinque partitus laciniis ovatis.
Corolla monopetala ringens, tubo ventricoso basi attenuato, labio superiori ovata bipartito,
labio inferiore tripartito, laciniis oblongis obtusiusculis reflexis, interne barbata flava
speciosa ornatis.
Filamenta subulata ilavescantia basi tubi inserta longitudine tubi Corollae.
Antherae fuscae oblongae didymae.
Cermen oblongum superum.
Stylus purpurascens subulatus.
Stigma simplex acutum.
Capsula fusca oblonga obtusa unilocularis polysperma.
Semina angulata receptaculo centrali affixa.

Planta magnitudine naturall.
a. Calyx cum pistillo. b. Germen.
c. Corolla. d. Idem dissecta. e. Semen.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list