Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1801

Page: 6
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-07-1801/0006
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
T H U N13 E R G IA F R A G R A N S.

D II) Y N A M I A A N G T O S P E R M 1 A.
CII AR: GEN: Cal. duplex: cxlerior diplivllus, intcrior 12-den latus. Cor.
campanulata. Caps, rostrala 2-locularis.
TIIUNB ERGIA fragrans: Foliis cordalis acuininalis basi subangulalo-dcn-
talis, caule scandente, spec. plantar. 3. pag. 588. cd. \\ ildcnow.
Roxb. Corom. I. p. /J7- l- Ö7.
Habitat in India oricnlali prope samulcotab sub fructicibus
in montosis ct ad rivuloruin ripas. Colilur intcpidario ra-
dicis divisionc seminibusque regencra 1 nr. r>
Radix ramosa lignosa.
Caulis bi-scu triorgyalis lignesceus ramosus scandens, sublcrcs liirlus.
Folia opposila pctiolata cordato - ovala acuta utrinque basi versus bi-scu tri-
dcnlala celcrani inlcgcrrima scabriuscula.
PedDnculi uniflori longitudihe ferc foliorum axillares opposili.
Calw duplex; cxlerior diplivllus, foliolis ovalis aculis nervosis; interior campa-
nulalusquadruplo exlcriorc brevior, duodecimdenlalus, dentibus lanccolalis.
Corom. \ monopetala hypocralerifonnis, alba, lubo calycc exlcriorc duplo lon-
giorc, liinbo plano quinqucparlilo, laciniis cuneiformibus Lruncadis triden-
lalis, binis inferioribus niinoribus.
Filamenta qualuor mdynamia subulata plana basi lubi inscrla brevissima,
basi villosa. Antiieras cordato - lanceolatae ereclae.
Ger men oblongum superum. Stylus filiformis longitudinc .ubi corolla,.
Stigma spalbulala obeordatum.
Capsula obovala rostrala bilocularis, basi dcbisccns, loculamentis mono vcl di-
spermis.
Semina subrolunda rugosa.

Ra in ul lis naturali magniludine.
1. Calyx cum pislillo.
2. Stamina.
5. Capsula matura.
4. cadem dissecta.
5. Semen.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list