Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1801

Page: 24
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-07-1801/0024
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 83.
CARICA CAULIFLORA.

DIOECIA DECANDRIA.
CARICA cauliflora: foliorum lobis pinnatifidis, loto trunco florifero. Jacq.
liort. Schccnb. 3. l. 3n.
Ilabilat in nemorosis ad Caracas Amcricac mcridionalis. Co-
litur in tcp ida rio-propaga tur facilc seminibus. B
Tiiüncus arborcus 20 pcdalis et ultra ramosus fusccscens reliculata rimosus.
Folia allerna pcliolata cordata bipcdalia et ultra pinnatifida, laciniis rcmotc
profunde dentatis acuininatis, ulrinque glabra, subtus reliculato-venosa.
Pet 10 li semipedalis et ultra crassi teretes lislulosi superne sulco exarati.
Flohes albidi dioici in trunco ab radicc ad apiceni usque et tuberculis ligne.scen-
tibus, quae Tubercula quotannis angenlur et demum in ramos mutanlur,
ralione Pruni crassi gracilcs.
Floi’CS masculi in pcdunculis sesquiuncialibus apiec Iri-vcl quadrifloris.
Calyx quinque dentatus minimus, laciniis acuininatis.
ConoLLA monopctala infundibuliformis, Tubus limbo duplo longior,-apiceni
versusangustior. Limbusquinquepartilus, laciniislanceplatisrcvolutisoblusis.
Stamina filamcnla dccein fauci tubi inserta, quinque alterna clavata obtusa,
quinque clavata apicc-acuminata. An tii ehjE bilocularcs laterales, adnalae;
in (ilamcntis acuininatis sub acumine producto; in obtusis ad apiceni sessiles.
Ge um en rudiincnlum oblongum absque stigmale vcl cum stigiuale subuto.
Flores feminei in pedunculis uncialibus unifloris.
Calyx quinquedenlatus minimus acutus.
ConoLLA pcntapetala, pctalis oblongo-lanccolalis aculis revolulis , basi planis
canaliculalis.
Stamina nulla.
Geumen ovalurn superum sulcatum. Stigmata quinque emarginata spiraliter
convoluta.
Bacca auranlii magnitudine ctcolore, oblonga acuminata obtusa quinquangula-
ris, unilocularis, odoris grati.
Semina numerosa nidülantia oblonga obtusa flava ad longum nigro striata.

Ramus magnitudine naturali.
1. Flos masculus.
2. Flos femineus.
3. Stamina auctoque antice et a latere Conspeta.
4. Fructus maturus.
5. Eadem longitudinalilcr disecta.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list