Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1804

Page: 9
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-11-1804/0009
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula i 2 /t.
MAGNOLIA GRANDIFLORA.

POLYANDRIA POLYGYNIA.
CH AR: ESSENT: Cal. 3-phyllus. Pelala 9. Caps. 2-valvcs, imbricatac.
Sem. baccata, pendula.
MAGNOLIA grandißora: foliis perennantibus oblongis, petalis obovatis.
Linn. Sp. pl. 2. p. 1255. ed. TVilldenovt. arborcl. Bvilld. p. 188.
Magnolia foliis lanccolalis, persistentibus, caule erecto arboreo.
MUL ic. plant, tab. 172.
Magnolia altissima, flore ingcnti Candido. Catesb. Carol. p. 80.
tab. 80.
Magnolia maximo flore, foliis subtus ferrugineis. Trew. Ehr. tab. 35.
Magnolia altissima lauroccrasi folio, flore ingenti Candido. Amocn.
anglic. lab. i/\.
Crescit in regionibus depressis udis opacis, Calidioribus Atnericce
septentrionalis, inprimis Virginias, Carolinas, Floridas. Ilospila-
tus subdio in Europas arborelis, si bene contra frigoris immi-
nentis injurias desendi possit: nunquam autem JructiJicat, cum
malurilate. t).
Truncus arboreus, erectus, ramosus, octodecim et ultra pedes altus, cras-
sitie bipcdali: cortice glabro rufo - cinereo rimoso.
Rami juniores cincro flavescentes, teretes, villositatc brevi adprcssa vestiti.
Folia scssilia vel breviler pedunculata, alterna, lanceolata, glabra, coriacea,
sempcrvirentia, venosa, margine undulala, apice acuminata, noveni ad
decem uncias longa, in medio tres circiter pollices lala, supra viridi ni-
tida, subtus rufescenti-villosa.
Flores in summitalibus rainorum scssiles, inaximi, albi, coriacei, ambro-
siaci, fragrantissimi.
Calyx perianthemum triphyllum: foliolis ovatis coriaceis, concavis dcciduis.
Corolla pelala novem, oblonga, obtuse acuminata, basi attcnuata, coria-
cea, margine undulala.
Stamina Jilainenla numerosa, brevia, acuminata, receptaculo Communi in-
scrla. Antheras lineares, margini fdamentorum utrinquc adnatae.
P1 st 1 Li. u m germina numerosa, ovalo - oblonga, bilocularia , receptaculum
clavalum tegentia. Slyli recurvi, contorti, brevissimi. Stigmata longi-
tudinalia styli, villosa.
Pericarpium, Slrobilus ovatus, lectus, capsulis compressis, subrotundis,
vix imbricalis, confertis, aculis unilocularibus, bivalvibus, sessilibus, ex-
trorsum debisccntibus, persistentibus.
Semina bina, s. solilaria, subrolunda, baccata, filo pendentia ex sinu sin-
gula: squama: strobuli.

Famulus Nalurali magniludine.
1. Slrobilus maturus. 2. Scmina.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list