Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1804

Page: 13
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-11-1804/0013
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula

i 2 6.

HEMEROCALLIS COERULEA.

HEXANDRIA MONOGYNIA.
CHAR: ESSENT: Cor. campanulata: tubo cylindrico. Stamina declinata.
HEMEROCALLIS Coerulea: foliis ovatis, acuminatis, bractcis mcmbra-
naceis brevibus, limbo Corollis campanulalo. Venlenat jardin de la
Malmaison, 5 Livraison 18. Hemeröcallis ß. coerulea, foliis cordatis
petiolatis, corollis cceruleis. Andrews reposil. bot. lab. 6. Linn. Sp. pl.
Tom. 2. p. ig8. ed. TVilldenow.
Habitat in China. Stirps herbacea, Icele vegetans.
Radix multifibrosa: fibrillis crassiusculis, cinereis.
Folia radicalia patenlia, petiolata, pora petiolum elongata, ovala, acumina-
ta, pluribus nervis longitudinalibus striata, venisque parallelis percursa:
supra obscure viridia, subtus la;tc viridia, lucida: quinque uncias longa,
duo et dimidiam lata.
Petioli lata basi radicis apicem amplectanles, seu inferiorem scapi portio-
nem suberecti excurrentes, ad margines laterales dilatali: convexi uno
latere, et allero canaliculati; foliis multo longiores.
Scapus e centro foliorum radicalium adsurgens, rectus, Cylindricus, brac-
teis obscure viridibus obvallatus, duo pedes cum dimidio longus, cygni
pennam crassus.
BractejE allerna:, recta:, ovales, acuminatcc, membranaceae, concavaj, fere
per paria plicata:: inferiores distantes, longa: unciarn et ultra: superiores
magis approximata:, dimidium breviores.
Flores e scapi summitate et ex bractearuin axillis provenientes, solilarii,
pedunculati, in Corymbum simplicem et laxum aggregati, horizontales,
demum nutantes, violaceo ca:rulesccntes duas uncias et ultra longi, et
unam lati.
Pedicelli horizontalitcr patentes deindc reflexi, Cylindrici, obscuro viola-
cei, bracteis paullo breviores.
Corolla tubulosa, a medietatc inferiori usque ad inarginem superiorem
ampliata, sive ad limbum usque Striatum, ante marcescentiam reflexum.
Tubus Cylindricus pediculo duplo longior. Limbus campanulatus, lubi
longiludine, sexpartitus: laciniis ovatis, lanceolalis, acutis, apicc tuber-
culo pubesccnti, ante anlliesin appi’oximatis et unitis.
Stamina ßlamenla sex, tubi basi inserta, longiludine corolla:, ejusdem laci-
niis approximata, iisque tecta, declinata, apice cylindrica, albida. An-
therce incumbenles lineares, polline luteo-aurco pra:dite.
Pistill um germen superum, liberum, cylindricum, sex sulcatum. Stylus
longitudine forma et colore filomentorum, iisque longior. Stigma iri-
lobum.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list