Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1805

Page: 3
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-13-1805/0003
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula J 45*
Y U C C A ALO I FOLIA.
HEXANDRIA MONOGYNIA
CH AR: ESSENT: Cor. cnmpanulalo-patcns. Stylus nullus. Caps. 5-locu-
laris.
YUCCA Aloifolia: foliis crcnalalis slrictis. Linn. sp. pl. edit. Willdenow
T. iii. n. 2. p. i84-
Yucca arborescens foliis rigidioribus rcctis serratis. Dillen, hört, elt-
ham. p. 435- tab. 525. fig. 4l6-
Aloe Yuccae foliis caulcscens. Plulen. ahn. bol. 19. lab. 256. fig. 4-
Aloe americana, yuccae folio arborescens. Commel. praelud. 64. lab.
64- s. flor.
TIabitat in insulis Indiae occidenlalis, Jamaica, vera cruce. Rarius
quam yucca gloriosa Linn. florel, liyemis injuriarum altamen aeque
patientissima in Anglia et in aliis Europae lemperalioribus rcgioni-
bus est, ac illa. t).
Radix scu illa caudicis pars sub lerra rccondila admodura valida, sesquipe-
dcrn crassa, fibrillas ernittens plurimas intus albicantes, extus rubras,
quarurn nonnullae polliceni crassac sunt.
Caudex basi scsquipedcin crassus, dccem ad duodecim pedes altus, rudi-
mentis foliorum einarcidorum vaginantibus veslitus, leres, strictus, erec-
tus, glaber, indivisus.
Folia allerna basi lala vaginanlia, slricta, crcnulala, duas ut plurimum pe-
des et ultra saepius longa, apice mucrone valido subulalo lerminata, in
caudicis summilate in coinam fasciculatam collecta, ensiformia, viridia,
glabra.
Flores in caudicis summilate in racemum slriclum erectum collecli, pedun-
culali, nutanles, campanulati, candidissimi, extus rubentes, bracteis ru-
benlibus ad pcdunculorum exorlum vesliti.
Cor01.i.a campanulala ante antbesin vcntricosa, sexpartita, unguibus cobae-
rens laciniis ovalis maximis palenlibus, candidissimis, extus purpureo ru-
bore splendcnlibus.
Sta m 1 n a ßlamenla sex, germine breviora, reflexa. Antherae minutae.
Pistillum germen erectum, oblongum, obtuse triquetrum, staminibus
longius. Stylus nullus. Stigma trisulcuin, obtusum, laciniis bifidis, per-
vium.
Pericarpiom capsula oblonga, trifida, obtuse Lriangularis, trilocularis, tri-
valvis.
Semina plurima, gemino ordine incumbentia.

Ramus magnitudine nalurali.
1. Corolla nalurali magnitudine.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list