Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1805

Page: 13
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-13-1805/0013
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula i 4 g.
STRYCHNOS POTATORUM.

PENTANDRIA MONOCYNIA.
CIIAR: ESSENT: Cor. 5-fida. Iiacca l-locularis, Cordice lignoso.
STRYCHNOS potalorum: foliis opposilis ovatis acutis rjuintuplincrviis vc-
nosis, cymis axillaribus. Linn. sp. pl. edit. Willdenow. Tom. n. n. 3.
p. io52.
Sti'ychnos potalorum incrmis, foliis oppositis ovatis petiolalis acutis,
paniculis verticillatis. Linn. SuppL plant, p. i48.
Slryclmos Tetankotta. Retz. obs. n. p. 12.
Roxb. coromanid. i. p. q. lab. 5.
Tctlan Kotlc. Madrass. Induga. Telingas. Tettan - Kottach. Tamul.
Clearing - nul anglor.
Arror rainis opposilis.
Folia opposita, brevissime peliolala, ovata, integerrima, acuta glabra, ve-
nosa, rjuinquenervia.
Paniculae ad arliculos superiores ramorum quatuor ad sex verticillatim
positac parvae, pauciflorae, pcdunculalae simplices.
Pedicelli bracteis parvis subulatis intersparsi.
Flores parvi nulanles.
Caltx perianthiurn mininum, quinquedentatum.
Coroi.la infundibuliformis, lirnbo plano, quinquepartito, fauce villis lon-
gioribus albis clausa.
Stamina quinque. Stylus simplex. Stigma oblusum.
Pericarpium Bacca globosa, magniludine cerasi obscure X’ubra, monosperma.
Semen orbiculatum depressum, glabruin.
Obs: fructus sapore primum dulcis, postea amarus adslringens.
Descriptioncm hujus arboris in supplem. plantarum exhibitam, et in prae-
sentia ex haemutuatam, adco pcrfectum censeo, ut illi necquidquam
addere possiin, quam exiguam iu foliis institutam observationem neu-
liquam ca, fabricam quinque nerviam babuisse.
Stipulae integrac, connexae.
Panicula terminalis, ex ramulis anni praeteriti progerminans llores paucos,
parvos, erectos, fragi-antes, ex viridi-lutcus proferl. Filamcnla nullum
longiora, quam in nuce vomica.
Bacca lucida, matura nigra.
Ilacc species mullo majorem alliludincm attingit, quam nux iiomica et ra-
rior occurrit quam illaj solitarie duntaxat crescit inmontanis et in arborem prae-
gi’andem enascitur. Floret calidissima anni tcmpeslate. Lignum quemodmodum
in illa spccie durum et durabile cst, et variis oeconomicis usibus inservit. Fruc-
lus pulpa, dum odo matura, ab incolis edilur, quamvis ab aliis negligitur. Sc-
mina matura et sicca in foro venalessunt, ad aquam impuram, reddendam pu-
riorem et salubriorem. Incolae enirn nunquam aquam puram bauriunt, dum-
modo eam ex puteis vel fluviis, plus vcl minus impuram habere possunt. Semina
enim, aut nuces, quemodmodum a vulgo nuncupantur, in vase argillaceo baud
vitriato, aqua rcplelo, per unius minutae vcl duorum terminum, fortiter fri-
cantur, quo facto, post exiguum lemporis, omnes aquae impuritales praecipi-
lantur, et aqua adeo pura et solubris tune reddilur, ut lacile communi usui
inservire possil, quemodmodum ipsac expentus sum. Ilac nuces perpetuo a ma-
gis providis militibus nostris sccuin portantur, proplcr facullalem earum,
aquam impuram, salubriorem efliciendam.

Ramus nalurali magniludine.
x. Flos disscclus magniludine aucta. 2. Fructus maturus. 3. Idem dis-
seclus. 4* Semen.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list