Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1805

Page: 17
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-13-1805/0017
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula i 5 i .
P E T Pi E A VGL U B I L I S.
DIDYNAM1Ä ANGIOSPERMIA.
CHAR: ESSENT: Cal. 5-partilus, maximus, coloratus. Cor. roiata. Caps.
2-locularis, in fundo Calycis. Sem. solitaria.
PETREA Volubilis: Linn. sp. pl. edill U'illdenow. T. xu. p. 3x5. n. x.
Peii’ea Linn. Hort. Clifforl. p. 3ig.
Jacquin. plant, americ. p. x8o. lab. 1 x/|.
Habitat in vera cruce juxla Houslonium. Jacquinius in Insula Mar-
tinica detexil, inter frulices et suß'rulices laele vegetanlem, cum
jlorucril Mense Novembri. Nomen liuic stirpi ab illuslri Linneo
additum esl, in honorem Roberli Jacobi Domini Petre, Baronis cle
D rittle Angli, planlaruni rariorum cultoris summi, qui 1742i vario-
lis correptus, aelale 02 annorurn denalus est. 1).
Frutex Caulis lignosus, volubilis, quindecim ad sexdecim pedes altus, lac-
vis, cox’lice laele vii'idi obductus.
Rami sai'xnenlosi, cox lice albidioi'e lecli, lei'Cles, scabi'i, bracbiati.
Folia bx’eviter peliolala., opposila, infei’ioxva lerna, supei’iora bina, s. simpli-
cia, ovaia, seu ovaio-lanceolata, acunxinaia integerrima, uti’inque scabra,
laele viridia, li'i vel quadripollicaria.
Flores lei’minales el axillares in racemum sinxplicem, secundum, laxum,
novem p°" ices longum, ad li’iginta digesli: pedunculis propriis pollicari-
bus insidenies, venusli, inodoxä, anlliesi successiva.
Calyx pei’ianlhiunx monopbyllum, campanulalum. Limbus quinquepartilus
pätens, xnaxixnus, coloratus, pei'sisiens: laeiniis oblongis, obtusis, l’auce
squamis quinque duplicalis, iruncalis clausa.
ConoxLA monopelala, l'otata, inaequalis, calyce minoi*. Tubus bx'evissimus.
Limbus planus, quinquefidus: laeiniis l’Otundatis, subaequalibus, palen-
lissimis: niedia xnajore divei'sicolore.
Stamina ßlamenta quatuor, inlra tubum coi’ollae i'ccondila, adsendenlia,
quorum duo breviora. Anllierae ovales, ei'eciae.
Pistillum, germen ovaluni. Stj lus simplex, longitudine staminum. Stig-
ma oblusum.
Peiucarpium Capsula obovaia, apice plana, bilocolaris, in fundo calycis
l'econdila.
Semen unicum canxosuni.

Ramulus magnitudine naiurali.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list