Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1806

Page: 27
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-16-1806/0027
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 192.
COFFEA UMBELLATA.
PENTAN DRIA MONOGYNIA.
CH AR: ESSE NT: Cal. cerescens, 5-dentatus; dentibus deciduis. Cor.
hypocrateriformis. Slam, supra tubum. Anth. sagittatae. Bacca infera
disperma. Sem. ariliata, hinc convexa, inde plana.
COFFEA umbellata: Fol. oblongis acuminatis: venis transvcrsalibus (nervo-
sis), stipul. subrolundis, floribus congestis umbellatis Persoon Synops. pL
p. 1. pag. 209. Flor, peruu. 2. pag. 64- t. 215. f. a.
Cresclt in Andium nemoribus ad Cuchero et chincho quebrada. Flo-
rei Junio et Julio. 1j-
Frutex biorgyalis, glaber.
Ca ulis ercctus, ramosus, teres.
Rami plcrumque dichotomi, obtuse tetragoni, compresiusculi.
Folia opposita, peliolala, oblonga, acuminata, acumlne subulato, integerri-
ma, coriacea, dense venoso-lineata: venis horizontalibus, nervo subtus
ulrinque marginato, lutescente.
Petioli trilineares, leviter sulcati, stipulis adnati.
Stipulae interfoliaceae, supraxillares, in vaginae formam connatae, subro-
tundac, acuminatae, integerrimae.
Pedunculi axillares terrainalesque, umbellati, quaterni, involucrati.
Pedicelli septcmflori, involucrati.
Involocbüm universale telraphyllum5 partiale heptaphyllum; foliolis ovatis,
acutis.
Flores sessiles, congesti.
Calvx campanulalus, quinquefidus, laciniis ovatis, obtusis.
Corolla alba, infundibuliformis. Limbus 5-partitus, patens.
Staminaßlamenta basi hirsuta, fauci inserta. Antherae corollae fcre lon«i-
tudine, luteae.
Pericarpium bacca ovalisdisperma, rubra, basi calycis tubulosa coronata.
Semina hinc convexa sulcala, epidermide callosa tecta.
Ramus nalurali magniludine.
1. Calyx. 2. Corolla. 3. Eadem scissa cum staminibus. 4. Pistillum.
5. Scmina.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list