Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1806

Page: 9
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-17-1806/0009
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 196.
VOLKAMERIA FPvAGRANS.

D ID YN AMI A ANGIOSPERMIA.

CIIAR: ESSENT: Cal. 5-fidus; Cor. liypocratcriformis laciniis secundis.
Drupa 2-sperma. Nuccs 2-loculares.
VOLKAMERIA fragrans: Foliis subcordatis denlato-serratis pubcscenti-
bus, basi glandulosis; corymbis terminalibus densis hcmispha:ricis, Vent.
hört. Malmais. 70. fase. 12.
Fruiex habilat in Java, b-
Radix ramosa, exterius brunnea, interius alba, insipida, inodora.
Ca ulis erectus, inferius teres cicatrisatus, superne tetragonus ramosus, epi-
dermide cinereo, pilis brevibus liirlus, metralis s. tripedalis, crassitic in-
dicis. Rami brachiati, arliculati, patenlissimi, forma et colore caulis su-
perni.
Folia opposita borizontalia reflexa, petiolata subcordaia acuta, dentata,
denlibus acutis remotis, basi glandulosa, subtus costa eminente nervis-
que rarioribus lateralibus, supra sulcata sulcis tolidem, reliculato-veno-
sa, subconcava, mollia, pagina, utroque pubescenti, pilis adpressis; supra
atro-virentia, subtus pallidiora; solanorum instar tactu olentia, septem
saepe pollices longa, ad basin 6-pollices lata.
Petioli arliculati patenlissimi teretes, subtus canaliculali, pubcscentes, co-
lore ramorum, longitudine fere foliorum.
Corymbi in caule et ramis terminales, anti florescentiam globosi, post an-
thesin hemisphajrici, 5 1J2 pollices lati, bracteati.
Br acte Ai primo rectae corymbum legentes, dein patentes, apice recurvo,
involucrum referentes, lanccolatae, integerrimae utrinque angustatae,
apice acuto, nervo pubescentc carinatae, glandulosae, inaiquales, decem
lineas non raro longae.
Pedunculi s. radii Corymbi erecli, teretes, colore peiiolorum, bracteis
breviorcs, multiflori.
Flores conferti erecli pedunculati, exterius carnei, intus lactei, jasminum
olentia, novem lineas longi latique.
Pedicelli erecti teretes glabri, purpurei, brevissimi.
Calyx monophyllus obconicus, glandulosus, subglaber, saturate purpureus,
quinquefidus, laciniis lanceolatis acutis subeiliatis: duabus superioribus
rectis, tribus inferioribus palentibus; omnibus apice inflexis.
Corolla monopetala hypogyna infera, tubulosa. Tubus cylindraceus apice
dilalato paulum incurvalo, roseus calicc longior. Faux tribus aut qua-
luor fornicibus petaliformibus brevissimis munita. Limbus patentissimus,
quinquepartitus, laciniis obovalis intequalibus, inferiore breviore.
Stamina quatuor didynama (rarius quinque), e fauce tubi, corolla longio-
ra. Filamenta fililorinia albida, ad lacinias corollae inferiores inclinata.
ylnlherae ovalae, lobis duobus inferius remotis, a parle inleriore dehis-
ccntes, purpurcae. Pollen sulphureus.
Pistillum germen liberum ovalum lanceolatum, ad apicem Striatum, vi-
rescens. Stylus erectus, liliformis, colore filamentorum iisque longior.
Stigma bifidum, lobis subpatentibus acutis, atro-purpureum.
PuniCARi'iuM Bacca subsuccosa, calycis basi tecta, globosa, subdepressa,
quadrisulca, dipyrena. Pyrenae arcle approximatae convexae exlrorsuni
sulcatae, introrsum planae biloculares.
SEMIna .
Rai7ius naturali magnitudine.
1. Corolla aperla squamas s. lornices faucis staminumque insertionem
monstrandi gi’atia. 2. Calyx et pistillum. 5. Pistillum modo.
4- Fructus. 5. Pyrcna a parto intei’iore visa, loculamenta ejus duo
exhibendi caussa.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list