Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1811

Page: 23
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-29-1811/0023
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 3^7*

BIGNONIA ECHINATA.

DIDYNAMIA AN Gl OSPERM I A.

CHAR: ESSENT: Cal. 5-fidus, cyathiformis. Corolla fauce campanulata,
5-fida, sublus venlricosa. Siliqua bilocularis. Semina membranaceo-alata.
BIGNONIA echinala: foliis infcrioribus ternalis, supcrioribus conjugalis, pc-
tiolis dichotomis cirrbosis, fructibus cchinatis. Persoon. Synops. Plant.
2. p. 171. TViLLDENOir Spec. Plantar. 5. p. 297. v. Jacq. Amer. i83.
t. 261. f. 1. Gaert. de Fruct. t. 52. f. 1.
Habitat in sylvis densis Cartliagenae et locis arenosis Gujanac, in fru-
tetis ctiam Jamaicae rarior. 0-
Fr utex altissime scandcns.
Caulis sarmcntosus, lignosus, tercliusculus subdivisus, brachiatus. Raniis
angulosis divergenlibus, nodoso-geniculalis, glabris.
Folia ad nodos opposita, peliolata, injeriora conjugalo-ternata; peliolis
communibus 3-4-pollicax'ibus teretiusculis, glabris; superioribus dichoto-
mis; folia superiora ternala et simpliciter conjugata; medio cirrhosa. Fo-
liola ternala 1. bijuga, peliolata, ovala, acuminata, integra, 4'5-uncialia,
glabra, nervosa.
Cirrhus (in dichotomia pctiolorum), filiformis, slrictus, longus.
Peduncüli axillares solitarii, peliolis breviores, apice triparlito-trifidi, ßo-
ribus subcoryinbosis, sesqui pollicaribus, carneis.
Periantiiium calyx viridis, subcampanulatus, crassus, margine quinque
dcnticulatus; denlibus parvis.
Corolla incarnata, monopelala, irrcgularis, infundibuliformis uncialis; tubo
anlice ventricoso, fauce dilatatus. Limbo 5-parlito. Lobis subrotundis,
lalis, patentibus; duobus superioribus paulo majoribus.
Stamina, ßlamcnla quinque e basi tubi, duobus longioribus, quinto mini-
1110 sive rudimcnlum quinti caslralum. ylnthcrac duplicatae, ovatae.
Pistillum: Gernien ovalum tuberculalum. Stylus filiformis, bre\is. Stigma
bilamellalum, dilalatum.
Fructus: Silit/ua s. Capsula maxima, subspithamcna, elliptica, oblonga,
compressiuscula, fusca, muricata s. ecbinata tuberculis aculealis densissi-
mis; bilocularis, bivalvis; valvulis ab apice longitudinaliler dchiscenlibus.
Semina plurima, maxima, oblonga, venosa, compressa, mcmbrana tenuis-
siroa albida alata, imbricala, disscpimento medio leviter adlixa.

Ramus magniludine naturalL

■ Siliqua malura.

2. Semen.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list