Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1815

Page: 3
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-37-1815/0003
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
HELICONIA ROSTRATA.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

CllAR: ESSENT: Spalha univcrsalis parlialisque. Cal o. Cor. supcra,
3-petala. Necl. a-pliyllum. Stigma 1. Caps, trilocularis: loculis mo-
nospermis.
IlELICONIA rostrala: spicis tricoloribus; spatliis retroflexis, rostratis, bre-
vibus. Ruitz ct Pavon. Flor. Perm’. III. p. 71. t. 5o5.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus. Florei ab Augusto ad Da-
cembrem. rg.
Planta pcrennis, glabra, novempedalis.
Radix fasciculala, fibrosa.
Cul.mi plurcs, erccii, tcrelcs; spica terminati, supernc punicei.
Folia allerna, oblonga, acuminala, inlegerrima, ulrinque nitida, basi inae-
qualia, bipcdalia ct ultra, plana, mcmbranacea, ulrinque nervosa; nervis
borizontalibus, inflexis; nonnullis prominenlioribus, nervo medio longi-
ludinali supra canaliculalo, sublus clevato.
Petioli longiludinc foliorum, eulmum undique vaginantes, sibi invicem in-
cumbcnles, superne leretes, anlice sulcati, purpurascentes, variegati.
Spica terminalis, solilaria, plana, dislicha, praeccdentibus magis flexuosa,
disticlia, composita spatliis plerumque 18, alternis, imbricatis, tandem
recunis, sejunclis, raclii liispido-scabra, punicea.
Spathae, communes cymbacl'ormes, ovatae, acuminatae, rostrum psittaci ae-
mulanles, coriaceac, coccineae, niargine lirides, ad medium luteae.
Flohes in singula spalhac 18, lolidcm spatliis partialibus, mcmbranaccis,
albidis, basi rubris, extus villosis, lanceolalis distincli, pedunculati, du-
plici scric imbricatem disposili, intra spathas inclusi, decumbenles, postea
sensim sese erigentes.
Pedicelli in fructu pollicares, angulati, parum exserti.
Corolla lutea: labium inferius superiore jiaulo longius: laeiniae exteriores
labii superioris interioribus paulo breviorcs. P.trox. 1. c.

Planta naturali magniludine.
1. Corolla labium superius cum slaminibus in situ. 2. Semen anlice conspcctum.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list