Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1815

Page: 13
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-37-1815/0013
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 4 5 8.
AESCULUS MACROSTACHYS.

IIEPTANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: Cal. i-pliyllus, venlricosus. Cor. 4- s. 5-petala, inacqua-
lis, pubescens, calyci inserta. Caps. 3-locularis. Sem. magna castanacformia.
AESCULUS macroslachys: humilis, foliolis quinis subtus sublomcnlosis,
spica len ui longissima. Persoon Synops. Planlar. I. p. 4o3. Aesc. Nana,
Flortus Parisinus olim. v. Jacq. Eclog. Plantar, fase. I. Nr. 9.
AESCULUS parviflora: TValther Flor. Caroliniana.
Habitat ad ripas Ammis Savannali.
Frutex caulibus plurimis tripedalibus, ex radice imniediate orlis, lignosis,
divaricalis, digilum fere crassis, cortice glabro griseo teclis, intus albidis.
RAxt 1 juniores virides glabri.
Folia opposita, digitata, ul plurimum quinata, uno altcrove seno vel septenato.
Petioli leretes, glabri, purpurascentcs, scmipcdales et ultra; foliola obovata,
acuminata, serrulata, petiolata, petiolis superne sulcatis, supra viridia,
glabra, subtus glauca, villosa, et nervosa.
Flores in racemis terminalibus erectis, novem pollices ad pedem longis-
Pedunculus teres, viridis, glaber; pedicelli allerni, triflori, ad lentem
villosuli.
Per 1Ant 111 um monopbyllum, lubulosum, inaequalitcr quinquedentatum, den-
tibus obtusis, superiori niaximo, albidum, ad oras et subtus maculis fus-
co-violaccis inspersum, ad lciUcm villosulum.
Corolla: Petala quatuor, alba, cuneiforinia, inacqualia: limbus subrotun-
dus, erectus, rugosus, margine ciliatus; ungucs angusli margine ciliati, e
fundo perianthii orti, cui includentur.
Stamina, jilamcnla plerumque sex, filiformia, glabra, corolla duplo longiora,
ante anthesin reclinata, dein stricta. Antlierae ereclae, didymae, purpurcae.
Pistillum: Germeti in bermaplirodilis, pyriforme, angulatum, villosum.
Stylus longiludine corollac, subulalus, villosus, marcesccns. Stigma Sim-
plex. In lloribus masculis, Stylus brevis, difformis, germine carens.
Fructus, Capsula trilocularis; trivalvis, coriacea, inermis, glabra, subrotunda.
Semina in quolibet loculamenlo naturalilcr bina, in fructu maturo unicum,
maximum, reliquis abortivis. t>. Jacq. 1. c.

Ramulus naturali magnitudine.
1. Stylus masculus. 2. Eadem feminei et germen auctum. 3. Fructus, et
/|. idem malurus, et semen.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list