Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1815

Page: 17
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-37-1815/0017
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 4 4

GARDENIA THUNBERGIA.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

GUAR: ESSENT: Cal. laciniae verticalcs aui obliquae. Cor. primo conlor-
la, infundibuliformis 5-g-lida: tubo saepius longo. Anllierae sessilcs in
fauce corollae. Stylus clevatus. Stigma bilamellatiun. Bacca infera,
2-IocuIaris, polyspcrma. Semina duplice Serie disposila.
GARDENIA J liunbergia: incrmis, foliis ellipticis, corollis liypocralerifor-
mibus, calycibus latere rumpenlibus: laciniis apice dilalalis. Aiton Hort.
Kew. cd. Nov. I. p. 569. JVilldenoiv. Spcc. Plantar. Tom. I. p. 1226.
GARDENIA crassicaulis: S.ilisii. Paradis. /|6.
Habitat ad Caput bonae spei et m JManilla. \j. Florei Januario adMartiuni.
Caulis arborcscens orgyalis ramosissimus.
Rami opposili, tercles, glabri, crassiusculi, ramulosi.
Folia peliolala verlicillata tria, s. qualuor inaequalia ovata, acuminata, inle-
gerrima, basi atlcnuata, glabra, oblique striata: poris secretoriis pilosis, in
axillis nervoruni paginac inferioris.
St 1 p n la e interfoliaceac obtusae.
Flohes terminales solilarii sessiles erecti, longi, speciosi, albi, suaveolenlcs,
numero partium yariantes ä 5-10.
Calyx infundibuliformis, longus, apice truncatus, latere deliisccns, infra mar-
ginem appcndiculalus laciniis cucullatis, peliolo attenualo curvo.
ConoLLA monopetala bypocraleriformis. Tubus cylindricus longus. Limbus
planus decempartitus, laciniis ovatis, altero latere incumbentibus.
Stamina, filamenia nulla. Anllierae 9 s. 10-lincarcs, latere aflixae ori co-
rollae, apice exsertae.
Pistillum: Gennen inferum planum, coronatum tubcrculis nectariferis. Sty-
lus clavatus lubo longior. Stigma oblique truncalum, 5-sulcatuin, sul-
cis reflexis marginatis.
Fbuctus, Bacca oblonga, quadrilocularis.
Semina plurima, lenticularia, imbricata. 11 illd. 1. c.

1.

Ramulus nalurali magniliidine.
Pistillum. 2. Anllierae. 5. Germen dissectum. 4- Bacca horizonlaliter
sccta, cum seminibus in situ.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list