Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1815

Page: 19
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-37-1815/0019
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
T ABULA 4 4 U
LORANTHUS BICOLOR.

IIEXANDRI A MONOGYNIA.

CIIAR: ESSENT: Cal. o. s. margo brevis, concavus. Cor. 6-fida; revoluta,
infernc agglulinala: laciniis lineari-spalliulalis. Slam, ad apices petalo-
rum, Bacca infera, 1 -sperma, umbilicata s. Cal. coronata. (Frulices
parasilici. Cor. eliam 5-6-y-flda. Slam.
LORANTHUS bicolor: Boxb. Corom. Tom. II. fase. 2. p. 20. Yelikg
Wadincka Tclcngens (JVadinila means parasilica).
Ilabilal in India orienliali. fj.
Caulis vix ullus.
Rami plurimi, adsccndentes, lignosi; corle.r griseus.
Folia opposila, scssilia aut brevissime petiolata: interiora ovalia, oblonga aut
lanceolata; superiora lineari-lanccolala, undulala, inlcgra, reclinala, ob-
solete venosa, tres ad quinque uncias longa, et dimidiam lata.
Racemi axillares, solitarii, simplices, crecti, Iloribundi.
Flohes lbrma et habitu Lonicerae similes.
Bractea angusta, concava, rigida, arcte basi germinis adpressa.
Calvx: Perianlbium bractea modo dcscripta mentilur, ad modum calycis
persislens.
ConoLLA monopclala, lubus longus parum curvatus, a basi ad tertiam usque
versus limbum partem inflatus, demum parum denuo contractus; ore
quinquefido, lacinia suprema maxima, reliquis linearibus reflexis.
Stamina, ßlamcnla quinque, a basi ad corollae lacinias assurgentia, erccta.
ylnlhcrae lineares.
Pistii.lum: Gcrmen nudum. Stylus longitudine corollae. Stigma capitatum.
Peiucarpium: Bacca calyce persislenli infra tcclae, oblongae, glabrae, pul-
posae, uniloculares.
Semen unicum includentes.

Ramulus naturali niagnitudine.
1. Corolla dissecta cum staminibus in situ. 2. Pistillum.
4. Idem dissecta.

5. Bacca malura.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list