Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1815

Page: 25
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-37-1815/0025
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula

444-

CALENDULA FLACCIBA

SYNGENESIA NECESSARIA.

CHAR: ESSENT: Rcceplaculum nutlum. Pappus nullus. Cal. polypliyl-
lus aequalis. Sem. disci membranacea.
CALENDULA fiaccida: caulc subfruticoso; foliis lineari-lanccolatis, intc-
gerrimis, trinerviis, ciliatis; radio concolore; seminibus obcordatis. Fest.
Hort. Malmais. pag. ci lab. 22. IFilldenow Spcc. Plantar. III. p. 2 345.
Ait. Hort. Kew. III. 271. v. J./cn. Hort. Schönbr. II. p. i4. L i53.
Persoon Synops. Plantar. II. p. /| 92.
Habitat ad Caput bonae spei. 1j.
Radix fibrosa, cinerea, fibrillosa, hirsula.
Cadlis tcres, ramosus, pennae egyneae crassitudine, creclus, suffruticosus,
basi epidennide grisco-cincrea leclus, slriatus, in summitate herbaceus, de-
bilis, llaccidus.
Rami alterni, approximali, cauli quod formam ct direclionem siiniles, valde
clongali, basi rore glauco obducti, apicemque versus subpubesccnics.
Folia alterna, sessilia, in ramis elongata, lineari-lanceolaia, inlegerrima, ci-
liata, trinervia, subcrassiuscula, farina glaucescenti, irrorala, sub lenle
punciis pellucidis pertusa: inferiora approximala, patenlia, apice recurvata,
subobtusa, tres uncias longa, ct quatuor lineas lala: superiora denliculata,
recta, acuta, sensim breviora.
Pedunculi caulis et ramoruiu terminales, solitarii, crecti, teretes, striati, pa-
bescenles, aul pilositate brevi et articulata obtecti, uniflori, sex uncias longi.
Flores radiati (Aster Sinensis L.), magnitudine: radio laete aurantiaco, dis-
co atro-purpureo, odorem minus gratum spirantes; coelo sereno mane
liora scptima explicati, vespere quanta jam liora clausa.
Calyx communis simplex, polyphyllus: foliolis subaequalibus, subadpressis,
lanccolatis, aculis, dorso convexis, intus concavis, margine apiceque mem-
branaceis, extus aliquot pilis articulatis adspersis; quod tcrtium floris lon-
gitudine.
Semiflosculi numcrosi, ulrinque laetc aurantiaci, patentes, oblongi, apice
tridentati, basin versus attenuali, et in tubum brevem, extus pilis articu-
lis obsituin clongali, tribus vcl quatuor staininibus instructi: Flosculi dis-
coidei atropurpurei, lubulosi, hermapbroditi: tubo cylindrico, slriato, pu-
besccnli, albido, ore patuio, limbo quinquedentalo. Flosculi centrales
mere masculi, eolore ct forma flosculor. diseoid.
Stamina semijloscidor. tria vel quatuor discrela, libera, tubo inclusa, sterilia.
Stasi Ina flosculor. disci et central, quinque, corollac longitudine, baseos tubo
inserla. Filamenta erecta, capillaria, albida. Anlherae tubulosac, apice
quinque dentibus triangularibus divisae. Slylitm, eolore, semiflosculor. va-
ginanles.
Pistihum semiflosculor: Germen cylindricum, incanum, Striatum, pubes-
cens, viridcscens, absque stylo ct sligniale.
Pistili.uai /loseid, diseoid.: Germen liliforme, obeordalum, compressum,
planum, membranaceum, trinervalum. Stylus filiformis, purpureus, sta-
minibus longior. Stigmata utrinque recurvata, atropurpurascentia.
Pi st 1 l l u si floscul. central: Germen ovale, compressum, margine utrinque
membranaceum. Stylus floscul. diseoid. Stigma simplex, oblusum.
Fiiuctus maturus nutans, subglobosus, subdepressus, calyce persistenti munilus.
Semina forma germini, brunnea; semillosculoruin et centralium inania: flos-
cul. diseoid. fertilia.
Receptaculusi convexum, nudum, scrabiculis excavatum, quibus semina in-
sci'ta. Vent. 1. c.

Planta nalurali magnitudine.
1. Corolla fislulosa cum staininibus in situ. 2. Semen.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list