Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1816

Page: 5
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-39-1816/0005
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 4 5 8.

ASPARAGUS TENUIFOLIUS.

HEXANDRIA MONOGYN1A.

CIIAR: ESSENT: Cal. o. Cor. 6-pclala crccla, pclalis Iribus intcrioribus
apice reflexis. Tlacca 3-locul., loculis 2-spermis.
ASPARAGUS lenuifolius: huinilis, caulc berbacco, ramosissimo, folioso;
iloribus hermaphroditis; pcdunculis longis, subüore nodosis. Redute
Liliac. Livr. y3. vA’r° /p-i- Lamarck Diel. Encydop. I. p. Arr° 2.
El. J'ranc. Edit. TIE A™' 1S 54- Loisel. Fl. galt. p. 204. Decaxdol An-
notation. in Calalog. hört, monsp. p. 8i.
ASPARAGUS sylvestris: tenuissimo lolio. Bauii. pin. l\Qo. Tourxef.
inst. 3oo. Asparagus sylvaticus. Waldst. et Kitaib. PL rar. hongar.
Tom. III. p. 2a3. t. 20i.
Habitat haec species in pralis, aut locis apris monlosis Galliae nieri-
dionalis. Colitur in Jrigidario. 1f.
Planta perennis.
Caulis crcclus, hcrbaccus, pallide viridis, firmus, lineam semis ad duas
lincas crassus, cylindrico-triangularis, pedem cum semisse altus, corlice
glabro tectus, ramis paniculato patenlibus ad tliyrsi aut pyramidis for-
niam acccdcnlibus alternis, totum caulcm angulato flexuosum occupanti-
bus. Sti/mla scariosa, lanceolata, axillis omnium raraorum, cl unieui-
que foliorum fasciculo, per omnem tum caulis, tum ramorum longiludi-
nem sparso, insidet.
Folia setacea, tcrctia, a quindecem ad trigenta fasciculatim unita, longitu-
dine varia: breviora, septem fere lincas aequantia.
Flokes penduli, campanulati, solitarii, raro gemini, cx axillis foliorum aut
ramorum provenientes.
Pedunculi capillares, basi tenuiores, cl foliis longiores.
Coholla pcdunculis niullo brevior, laciniis linearibus, viridulis, basi turbi-
nata viridi insertis, cx intumcscentia annulari glandulosa pedunculi orta.
Laciniac tres cxteriorcs margine mcmbranaccac, apice reflexae, nervo
dorsali fusco: laciniac interiorcs, crcclae, dorso convexac, intus conca-
vae s. canaliculatac sub crispula icrminalae.
Stamina scx corollae laciniis opposita iisque breviora: Ei/amenta alba, sub-
ulata, tenuissima, quoruin tria allcrna longiora.
Pistill um germen globosum, stylo subulato stigmatc trilobato terminatum
in aliis; abbreviatum, basi calyci insertum, absque stylo, stigmatc tarnen
praedito, triquetrum, sex canaliculalum in aliis ejusdem plantac.
Füuctus varii: baccae globosae novem lincas crassac pcdicellatae calyce per-
sistenti, iinmaturae rose glauco obductac, maturac autem ad cerasorum
instar rubicundae. Baccae manifesto trilocularcs, singulo locula duo $e-
mina foventes, quarum saepius allernum, crassum.
Semina nigra, extrorsum convexa, plus aut minus inlrorsuin plana aut an-
gulosa.

Ramus naturali magniludine.

t. Ramulus Hörens. 2. Semen.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list