Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1824

Page: 20
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-57-1824/0020
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabüla 68 i.

HELIANTHUS MACROPIIYLLUS.

SYNGENES1A FRUSTRANE A.

CHAR: ESSENT: Receptaculum paleaccum planum. Pappus diphyllus.
Cal. imbricalus subsquarrosus.
II ELI AN TII US' macrophyllus: foliis ovatis, acuminalis Iriplinerviis serratis,
supra scabris, sublus cano-pubescenlibus, calycinis squamis lincaribus
squarrosis. IV'illdenoiv Hort. Berolin. Fase. VI. t. IXX.
Habitat in America boreali. 'Xf.
Radix perennis ramosa.
Caulis decem pedum erectus ramosus strictus, ramis tercliusculis substriaiis
scabris.
Folia caulina pedalia vel majora ovata, acuminata, triplinervia, basi in pe-
tiolum altcnuata, grosse serrata, supra scaberrima, sublus cano-pubescen-
tia mollia.
Flores in apice et dichotomia ramorum breve pedunculali, quandoque scssiles.
Caltx communis imbricalus, squamis linearibus acuminalis, longissimis, re-
flexis, niargine basin versus albo-ciliatis.
ConoLLA communis composita radiala, disco hermaphrodito flavo, radio
decem- vel duodcccm-floro neulro flavo.
Corollae propriae disci tubulosae, quinquedenlatae, dentibus ovatis acutis.
— — — — radii ligulatae lanceolalae tridentatae nervosae.
Stamina: Filamenla 5, fdiformia corollae inserta. Anllierae tolidem in cy-
lindrum quinquedentalum connatae.
Pistillum florum disci. Germen oblonguni inferum. Stylus filiformis sta-
minibus brevior. Stigma bifidum.
Pistillum florum radii. Germen lineare inferum. Stylus nullus. Stigma nullum.
Semen oblongum comprcssum. Pappo di- vel letraphyllo coronatum, folio-
lis lanccolalis mcmbranaccis serralis.
Receptaculum planum paleis lanccolalis obsitum.
Ods: i. Colitur sub dio, Höret Septembri, Octobri atque Novembri, semi-
na non matural; propagatur radicc. — 2. Acccdit valdc ad Helianthum
möllern, sed dillerl: Caule decempedali, foliis majoribus magis acumina-
lis, floribus breve pedunculalis, calyce squarroso, cl corollis radii longio-
ribus. Dingnosis Ilelianlhi mollis erit. Helianthus foliis ovatis acumina-
lis Iriplinerviis adpresso-serratis, supra scabris, sublus cano-pubescenti-
bus mollissimis, calycinis squamis lanccolalis adpressis. JVjlld. I. c.

Ramulus Jlorens nalurali magniludme.
i. Flos dorso repraesentatus.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list