Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1825

Page: 5
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-60-1825/0005
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 710.

ALPINIA COSTATA.

MONANDRIA M O N O G Y N I A.

CHAR: ESSENT: Anlhera duplex. Filamentum extra antlieram non elon-
gatum. Stylus longitudine filamenti in sulco anlherae rcceptus. Stigma
obsolete trigonum. Capsula carnosa polysperma.
ALPINIA coslata: foliis lineari-lanceolatis subtus villosis; spicis radicalibus
laxis, labio ovato lanceolalo inlegro; capsulis pedicellatis, ovato-oblongis,
novem coslatis. Roxburgh Corom. Fol. III. p. l\ rj. t. 262.
Habitat in regionibus montosis Silliel, ubinam vernaculo nomine
Dow -Ter ah innolulit. Floret ut plurimum tempore plu-
vioso, Jun. Fruclus maturat Seplembri, qui tune colligun-
tur, ut vernales mcrcaloribus proslent. lf..
Radix more conspicierum tuberosa.
Caules ex una eademque radice numerosi, recli in centro, robustiores de-
mum patuli, spalhis foliorum ad 2-4 pedes involuli, baculi tenuioris
crassitie.
Folia e spathis cgressa, petiolata, lineari-lanceolata, subtus villosa, duo vcl
tres pedes longa, ad 2-4-pollices lata.
Spatnae villosae, in ligulam obtusam ad folii insertionem productae.
Spicae radicales, oblongae, laxe imbricatae, parum e terra semotac, quarum
pars inferior seu scapus sub terra latet, bracteis brevibus scariosis inyo-
lutus.
Flores numerosi, speciosi, rubri, fragranles.
Bracteae: exterior quavis sub quoque flore lanceolata, costata, glabra, pal-
lide lutescens; interior seu inferior, perianthii more tubulosa, pcrianlhii
proprii longitudine.
Calix superior longitudine tubi corollac, tubulosus, apice tri-dentatus, co-
loratus.
Corolla: Tubus cylindricus, longus, atlcnualus; limbi laciniae lincari ob-
longae, obtusae. Labium basi late cordalum, a basi altenuata ad usque
integrum oblusumque apicem multo longius, quam laciniae lobi exterioris.
Filamekta, Anlherae, Germen, Stylus, Stigma et Nectaria, more generis.
Capsu la e valde longe-pedicellatae, ovato-oblongae; dum virides unciam et
dimidiam longae, et unciam Jalae, triloculares, sub-trilobatae, singulo
angulo costa vertieali percursae, et duobus angustioribus lateralibus.
Semika numerosa, obovata, sulco utrinque exarata. Inlcgumenla duo: ex-
terius dum virides, arillum succulentum mentitur, interius album, soll-
dum et rugosum.
Albumen seminibus analogon, album et friabile, supra embryonem substan-
tiae spongiosac, fuscae iinmcrsum. Vilellus fere byalinus, utrinque ad
immersionem forma bicorni silus. Embryo subclavalus, angusta basi um-
bilico aflixus.
Obs: Propter capsularum fabricam, quae Zingiberi Ensal Gärlneri haud ab-
similis est, et propter seminum gustum acri-aromaticum, facile crederem,
eandem lianc esse speciem, quae sub nomine Cardamum medii, a nos-
tris matcriae mcdicae auctoribus laudatur. Roxb. I. c.

Ramus ßorens naturali magnitudine.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list