Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1826

Page: 7
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-67-1826/0007
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 79 5. 796.

CARICA CITRIFORMIS.

D I O E C I A DECANDRIA.

CHAR: ESSE NT: Calyx 5-denlnlus. Mascvi.os: Corolla infundibuliformis.
Slamina alterna breviora. — Femina: Corolla profunde 5 -partita. Stig-
mata 5. Pepo polyspermus. Semina mcmbrana obvoluta. Cucurbitaceae.
CARIA cilriformis: foliis palmalis y-fidis; laciniis oblongis aculis, medio
trifido, fructibus ovalibus laevibus. Linn. Syst, vegetabil, cur. Sprengel,
VoL III. p. qo5.
Habitat in Guiana. fj.
Ahduscdla dioica, tota lactescens, succo viridcscenli-lactco, aromatico, araaro.
Mascolus: Truncus quadri-pcdalis, inferne tres pollices crassus, erectus,
et apice in tres ramos creclos divisus, cortice cincrco, glabro, a cicatri-
cibus foliorum practerilorum rugosulo, superne viridis, sub-pcntagonus.
Folia in apice trunci comam eflbrmantia, alterna, longe petiolata, sub-ro-
tunda, diametro pedali septem-lobo, utrinque glabra, profunde viridia,
supra venis, infra nervis venisque reticulata albis; lobis obovatis, pinnati-
fido-sinuatis, acutis; lobo medio maximo, sinubus angustis. Petioli ses-
qui-pedales et bi-pedales, teretes, versus ortum incrassati et depressi,
glabri, patentes et patentissimi foliis, sub angulo obliquo inserti, ut folia
peltata simulent.
Flores conferti in racemis corymbosis, axillaribus, pedunculatis, binis vel
ternis, glabris. Pcdunculi communes tri- seu quadri-pollicares, patentes,
ramis allernis brevibus, ramulisque brevissimis. Perianthium minimum,
urceolatum, quinque-dentatum, glabrura, corollac arcte accumbens, vi-
ride, dentibus fuscescentibus.
Corolla hypocrateriformis, flava. Tubus cylindricus, pollicem longus, gla-
ber, interne strialus, albidus. Faux antheris superioribus clausa. Lim-
bus quinque-partilus, laciniis ovalo-oblongis, apice emarginatis, glabris,
versus latus dcxlrum spiraliter convolutis. Slamina decem, ex fauce co-
rollae orla, quinque supcriora et quinque inferiora. Filamenta brevissi-
nia, hispida. Anlhcrae oblongae, bastatae, latcraliter aflixae. Rudimen-
tum genninis conico-subulatum in fundo corollae.
Femina: Truncus ut in masculo, sed allior, quinque-pedalis, simplex.
Folia ut in inarc, sed majora. Flores in axillis foliorum sessilcs, aggrega-
ti, sex ad octo in pedunculo communi digituni crasso, dimidium polli-
cem longo, anguloso, glabro. Perianthium inonopliyllum, brevissimum
urceolatum, sub-carnosum, glabrum, dentibus aculis. Corolla flava,
pentapetala, plusquam triplo major quam in masculis. Pelala duos pol-
lices longa, sub-ramosa, glabra; unguibus canalieulatis, albidis, crectis,
connivenlibus, laminis planis, lineari-oblongis, inargine tenuiler undula-
tis, spiralitcr convolutis, patcntibus.
Pistillum: Cermen ovatuin, glabrum. Stylus brcvissimus. Stigmata quin-
que, patcnlia, plana, margine revoluta, cxtus glabra, intus crystallino-
rugosa, apice sub-quinquefida, laciniis obtusis.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list