Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1826

Page: 17
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-67-1826/0017
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
CALCEOLARIA PARALENSIS.

D I A N D R I A MONOGYNIA.

GUAR: ESSENT: Calyx quadri-partitus. Corolla bi-labiata, labium infe-
rius inflato calceiformi. Antlierae loculis divaricatis, altcro sub-sterili.
Capsula semi-biyalvis, valvis bifidis.
CALCEOLARIA paralensis: foliis oblongis, serratis, glaucesccntibus, tomen-
tosis, corymbis terminalibus corapositis, capsulis tomentosis. Linn. Syst,
vegetabil cur. Sprengel, Fol I. p. 45.
CALCEOLARIA paralia: Cavan. Icon. VolV. p. 29. t. 447- Fahl Enu-
mer. Fol I. Nr. 1 o. Roedier ct Schulthes Syst, vegelab. Fol I. Nr. 1 o.
p. 180.
Habitat in Chili, ß.
Caulis pedalis aut sesqui-pedalis, parcc foliolis, erectus, gracilis, rufo-tomcn-
tosus, supcrnc dichotoraus, glanduloso - tomcntosus.
Folia radicali-majora tres vel qualuor polliccs longa, oblongo-ovata, ob-
tuse inacqualiter dentato-crenata, subtus clcvalo-venosa, basi sub-cuneata,
Integra, ia peliolum circiter unciam longum decurrcntia, unicum folio-
rura par, raro duo opposila, lanccolala, ferc unciam longa, infra pacne
caulis dicholomam posila, dum superiora ut plurimum oblonga, et in
processu caulis divisurae plus vel minus cordata, utraquc sessilia. Omnia
plus vel minus pubcsccntia, praeserlim juniora inprimis subtus ut pluri-
mum tomentosa.
Flores plurimi magni ct spcciosi in panicula dichotoma sub-corymbosa tcr-
minaji glandulosa-pilosa aggregati; ad dicbolomiae cujuscunque basin
bracteac, duo foliaccae, sessilcs oppositae, cordatae aut lanceolatae pubes-
centes, quorum superae reliquis angustiores.
Calyx obscure viridis, laciniis quatuor patulis reflexis, more pedicellorum
ad margines revoluias glandulosas pubescentibus.
Corolla obscure lutea bi-labiata. Labium: superius fornicalum acutum;
injerius versus fauccm anguslatum; striis aliquot auranliis.
Stamina duo. Filamcnta brevia, crccla, alba, subulata. Antlierae pallide
luteae, ccllulis divaricatis. Pollen albus. Pistillum cxiguum. Germen
orbiculo-ovalum, viride glandulosuin, bi-loculare. Stylus brevis erectus,
ut plurimum subulato-cylindricus, glaber. Stigma sub-acutum.

Ramus ßorcns naturali magniludine.
1. Flos. — 2. Ejusdcm seclio verticalis. — 5. Anthcra et Pistillum. —
4- Calyx cum Pistillo. — 5. Germen dissectum. — 6. Pollen.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list