Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1804

Page: 11
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-12-1804/0011
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula loy.
C KSAUMMA PULCHEPvRIMA.

DECABDRIA MOKOGYMIA.

CIIAR: ESSENT: Calyx quinqucpartitus, lacinia infima majori subfornica-
la. Corolla pcntapclala. Slamina discrcta, basi lanata, omnia fcecunda.
Legumen suberosum, subcvalvc, compressum. Scmina albuminosa, ulrin-
quc planiuscula. Embryo rectus.
CASSALPINIA fmidierrima: aculeata, foliolis oblongo-ovalibus emarginalis,
calycibusque glabris, corymbis simplicibus, pclalis fimbrialis, staminibus
longissimis Swartz obs. p. 166. Linn. Sp. pl. ed. Willd. 11. p. 531.
Poinciana pulclicrrima Linn. Sp. pl. p. 544* Hort Clijf. p. i58. 2.
Hort. ups. p. 101. l'l. Zeyl. n. i5g. Ait. Hort. Kew. 11. p. 54-
Gärtn. de J'riict. 11. p. 322. Brown, jarn. 1. p. 225.
Senna spuria, arborea, spinosa, foliis alatis ramosis seu decomposi-
tis, flore ex luleo et rubro specioso. Sloan jam. 2. p. 49-
Crista pavonis flore elegantissimo variegato. Burm. Zeyl. p. 7g.
Frutex pavonius, Crista pavonis. Brcyn. Cent. 61. t. 22. Bay. Hist.
p.981.
Acacia orienlalis gloriosa, colulca; foliis, ad gcnicula spinis gemcllis
aculeata. Plükn. cilm. 5. Tsietti Mandaru. Rheed. mal. vi. p. i.
t. 1. Rump/i. amb. iv. t. 20.
Habitat in Indiis. Hospitalur apnd nos in Caldariis, in quibus a
Julio ad Septembrem usque ßoret. t>.
Frutex erectus, octopedalis, pulcherrimus, caulibus e radicc interdum plu-
ribus. Aculei adsunt in raniis senioribus, rarissime in junioribus, socpc
ornnino absentes in quibusdain.
Folia duplicalo-pinnata, pinnis 4"8 jugis, foliolis ovato-oblongis, emargi-
nalis, laete viridibus, combustione odorem acrem, sabinaj similem, dis-
pergentibus. Peliolus communis glandula una ad basin, et alia ad su-
premum par; partialis supra basin mucronibus duobus.
Flores speciosissimi, e croceo et coccineo variegati, sapore atque odore
nauseosis.
Calvx perianthium pentaphyllum, coloratum, receptaculo campanulato insi-
dens, deciduum: foliolis oblongis, obtusis, concavis, laxis, palentibus:
inflmo fornicalö pauloque longiori.
Corolle petala quinque, subrotunda, plana, crenata, palentissima, caly-
cem superanlia, desinenlia in ungucm longum; quorum duo inferiora
divaricata; quintum superius paulo minus reliquis, magis ercctum, dif-
forme, ungue longissiino canaliculato.
Stamina, ßlamenta dcccm, selacea, basi hirsuta, petalis duplo longiora, de-
clinata, arcuata superiora versus, <juorum supremum pcdicellatum, mar-
gini receptaculi insidentia. Anlheree ovales incumbentes.
Pistillum germen oblongum compressum, declinalum, calyce brevius, or-
tum e fundo receptaculi. Stylus setaccus, situ et longitudine staminuin.
Stigma simplex, oblusum.
Pericarpium Lcgumen oblongum, compressiusculum, coriaceum, plurilo-
cularc, bivalvc. Dissepimenta crassiuscula, c selis rigidis dense consti-
patis formata.
Semina solitaria, in Universum octona aut paulo plura, ovato-quadrangula,
crassa, ulrinque plana, la:via, subsplendentia, e caslanco rufescenlia.

Ramus nalurali magniludine.
1. Lcgumcn. 2. Semen.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list