Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1804

Page: 19
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-12-1804/0019
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula i 4 i.
PELARGONIUM CORONOPIFQLIUM.
MONADELPHIA 1IEPTANDRIA.
CHAR: ESSENT: (ad mcntera cel. VHeriiier). Calyx quinque-parlilus:
lacinia suprema desincnte in tubulum capillarem nectariferum sectis
pedunculum decurrentem. Corolla quinqucpetala irregularis. l'ilei-
men la 10 inasqualia, quoruni 5 (raro 5) caslrata. Arillt 5 monospei'mi
aristati ad basin rcccptaculi roslrati, arislis spiralibus introrsum barbalis.
PELARGONIUM coronopifolium: pedunculis paucifloris, foliis lineari-lan-
ceolalis apice inciso-dcntalis sublus canesccntibus, eaule suflruticoso ad-
scendcnle. Linn. Sp. pl cd. Willdenow m. p. 65g. n. 43. Jacq. ic. rar.
5. t. 5a6. Collect. 5. p. i3a.
Habitat ad capul bonce spei. Florei apud nos Junio et Julio, odor
ingralus. 2J-
Radix ramosa, fusca longa.
Gaules pauci, procumbentes, semipedales, teretes, perennes, gi’aciles.
Folia lanceolato-linearia, acuta, simplicia, superne dentalo - serrata, esete-
l’um integerrima, crassula, stepius subcarinala, basi in petiolum angusla-
ta, facie glabriuscula, sublus ad lentem una cum petiolis hiriula, lon-
giora semipedalia, patula, allerna, cum summis oppositis.
StifuliE lanceolata;, acuminatee, erectas, integerrima;, ad lentem ciliatulce
et sericeai, petiolis adnatce.
Pedunculi opposilifolii et axillares, alterni, erecti, villosi, molles, triun-
ciales, infimi umbellali biflori, reliqui triflori.
Involucri foliola fere quinque, lanceolata, acuta, ciliala, una cum pedi-
cellis et calyce lantisper hiriula.
Pedicelli ante florcscenliam nulantes; dein erecti, biunciales et superne
breviter cuniculati.
Caltcis pentaphylli foliola lanceolata, acuta, reflexo-patenlissima, summo
paulo latiore.
Corolla petala quinque, oblusa, patentissima, ad unguem alba, caeterum
pallide violacea, unicolora, binis superioribus obovatis, basi pupra un-
guem ulrinque denle obluso unico insli’uctis, reliquis angustioribus,
brevioribus lanceolalis oblusis.
Stamin a ßlanienla decem, basi connaia, declinata, subulala; quorum quin-
que allerna longiora, anlherifera, qualuor alba, summum purpureum.
Anlherce oblonga;, lulvo-rubra;.
Pi still um germen et Stylus liirsuta. Stigma glabrum, purpureum.

Famulus Natur ali magnitudine.
l. Petalum auclüm.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list