Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1805

Page: 5
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-14-1805/0005
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula i 5 8.
O X A L I S COMP RESSA.
DECANDRIA PENTAGYNIA.

CH AR: ESSE NT: Cal. 5 - phyllus. Petala unguibus connexa. Slam.
inaequalia 5 - breviora exteriora basi connata. Caps, angulis debiscens,
5 - gona.
OXALIS Compressa: acaulis, scapo bifloro foliis longiore, foliis ternalis
obcordalis, petiolis planis compressis, stylis staminibus intcrioribus lon-
gioribus Linn. sp. pl. cd. TVilldenow. T. ii. n. l\0. p. 785.
Jacq. fragmenta bol: fase. 2. p. 3/|. lab. 3y.
Crcscit ad Promontorium bonae spei. Florei apud nos in Caldario
marlio el aprili.
Radix conslat fasciculo fibrarum terelium, ramosarum, fuscescentium,
quai’um crassiores inferne veluti in tuber carnosum et ellipticum ex-
crescunt. —
Folia numerosa, ternata, tota virenlia, subtus pallidius in orbem terrae
incumbentia, pauca erecta.
P eti o lus basi articulatus, pubescens, plus minus semipedalis, tres lineas
latus, dorso convexulus, lacie lere planus, margine lenui in utroque
latere auclus, hinc anccps.
Foliola obverse cordata, brevissime petiolata, subtus constatula et pube-
scenlia, facie glabra, sescunciam longa lalaquc.
Scapi plures, axillares, successive prodeuntes, pedales vel foliorum dum-
laxat longitudine, compressuli quidem, sed non ancipiles, erectiusculi,
debiles, pennani columbinam crassi, pubescentes, ad basin articulati,
umbellam florum a tribus ad sex sustinentes.
Bracteolae involucri plusculae, lanccolalae, acutae, parvae, pubescentes,
vii'ides. Pedicelli basi articulati, erecli, teretiusculi, pubescentes, un-
ciales.
Calycis viresccnlis foliola lanceolata, acuta crecla, pubescentia.
Corollae campanulatae el flavae ungues breves, distantes; laciniae obverse
ovatae, rotundatae, calyce duplo longiores, ad calycis alliludincm cre-
ctae, dein patentissimae.
Stamina ßlamenia ad basin coalita, omnia glabra, interiora dcnticulata et
aequalia. Aniherae didymae, subincumbentes, Iuteae.
Pistillum germen oblonguni, quinque sulcatum, viridc, pubescens. Stjli
pilis simplicibus hirsutuli, staminibus longiores. Stigmata penicilliformia,
capitata.
Planta magnitudine naturali.
1. Genilalia aucla. 2. Foliolum calycinum.

5. Pistillum.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list