Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1806

Page: 7
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-17-1806/0007
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula i 9 5.
ALSTROEMERIA PEREGRINA.

HEXANDRIA MONOGYNIA

CH AR: ESSENT: Cor. 6-petaIa campanulata aut subbilabiafa; petalis 2-in-
ferioribus basi scmi- tubulosis. Starn. dcclinata, aut erecta. Stigrn. 3,
linearia. Caps, subrotundo-ovalis, 3-6-angulis, 3-valvis, aut intus pul-
posa non dcbiscens. Sem. plura, globosa. (Flor, umbellali. Fol. seepium
ob pcliolos contortos resupinata.)
ALSTROEMERIA peregrina: Caule erecto-assurgente; fol. lineari-lanceo-
lalis conlortis, flor. 2-6-petalis exterioribus obcordatis acuminatis, Per-
soon Synops. plant. 1. pag. 58o. Willdcn. sp. pl. 2. pag. 1 g/[. Ruiz et
Pavou, Fl. peruv. 1. pag. t. 288.
Habitat in Peruvice et chilensis collibus, prtsruplis maritimis areno-
sis et glareosis prceserlitn in Lima; viciniis. 2}-
Radix tuber horizontalis, irregulariter cylindraceus, radiculos emittens infe-
rius tuberoso-pendulos longissimos, simplices, cylindraceus, plerumque
crassas ad apiccm oblusas.
Caui.es ex parte radicis superiore plures herbacei, erecli, simplices, glabri,
teretes pcdales ad sesquipedales.
Folia dislanlia, superiora longiora, ordine in quincuncem directo subregu-
lari in caule disposita, sessilia, lanccolalo-linearia, subadversa 1. pagina
inferiore superiora plus minusve spectante; glabra, mollia, sublineata.
Pedunculi plerumque tres terminales, subumbellali, erecti, nudi, un-
ciales, uniflori, floribus magnis, rectis, subcernuis, subregularibus, cam-
panulalis dilute et inequaliler purpureis, punctis inlerioribus s. maculis
saturalioribus.
Co holla supera monopetala, sed petalorum instar profunde laciniata, laci-
niis tribus exterioribus obcordato - oblongis, apice trilobis, lobis duobus
lateralibus rolundalis, angustis, coloralis, pelaloidibus, medio viridi, cal-
loso, acuto, foliaceo; tribus interioribus oblongis cuneiformibus acumi-
naiis, basi anguslatis in unguem tenuem, oblongum, duabus margine in-
feriore involulo, subciliato, Omnibus pollicem circitcr longis.
Stamina ßlamenla scx, corolla breviora, germini inserta, inferius recta,
apice recurvo. Anlhcra; crassce, ovatre, pallidce.
Pistillum germen inferum, subglobosum. Stylus staminibus brevior. Stig-
mata tria, divaricala, acuminata.
Fructus capsula subglobosa, costis sex clevatis praecipue inferiora versus,
stylo persistente, post florem incrassalo, pyramidali, triquetro terminata;
trilocularis, trivalvis, elaslice dissiliens.
Semina 8-12 in quovis loculamento, globosa, receptaculo adfixa centrali,
valvis adnalo, maturitate apice trifido, nec valvulis uli in aliis Liliorum.
Planta naturali magnitudine.
1. Pistillum et stamina absque corolla. 2. Pistillum.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list