Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1806

Page: 13
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-17-1806/0013
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 198.
NYCTERIUM CORDIFOLIUM.

TETRANDRIA ET PENTANDRIA MONOGYNIA.

(*) Nomen ex graeco n™a*/»c, vespertilio, iia dicta planta, flores quia
speciei descriptae aliquanto animalis illius faciem habent.
NYCTERIUM Cordifolium: Ventcnal jardin de la Malmaison.
Solanum vespertilio: Caule aculcato fruticoso, foliis cordatis integris.
Cor. subirregularibus, anthera ima pruductiore Persoon Synops.
pl. 1. p. 22g. Ait. Kew. 1. p. 252. TFendl. hört, lierrenh. p. 5.
t. 21.
Frutex nomine Realgarera in Insults Canariae cognitus, ubi habital,
locis praeruplis ad Punila de l’hidalgo; ßoretßne aestalis. Una
ex anlheris imis longissima arcuala.
Caulis creelus leres ramosus, aculcalus, cinereus, longiludine trium pe-
dum, latitudine indicis. Rami axillares, alterni, subpatentes, forma cau-
lis, aculcati, pilis brevibus stellatis lecti, fusco-cinerei. Aculei approxi-
mati, horizontales, conici, basi pubescentes, fusci, brevissimi.
Folia alterna horizontalia reflexa, petiolata cordata et ovata, acuta, undu-
lata, cosla, subtus ramosa, superius sulcata, venosa, aculeis raris obsita;
pagina supcriore saturate-virente pilis stellatis munita inferiore toraento-
sa cinereo-virente; 5 ijh pollices longa, 3 1/2 pollices lata; folia in ramis
terminalia recta, ulrinque tomentosa multo breviora.
Pf.tioli patentes teretes aculeati, colore ramorum, triplo breviores foliis.
Pedunculi suprafoliacei, solitarii, subpatentes, teretes, tomentosi aculeati,
apice diviso, multiflori, petioli longiores.
Flores pauci in Corymbum laxum patentissimum dispositi, pedicellati, li-
lacini, inodori, novem lincas lati, ante üorescenliam papillionaccis petalis
adliuc clausis similes.
Pedicelli subhorizonlales, forma et colore pedunculorum.
Calyx campanulalus lanatus, cinereo - viridis, brevissimus, pei'sistens, limbo
quadrifido, laciniis ercctis lanceolatis acuminatis.
Corolla monopetala, hypogyna, irregularis, exlus pilis sparsis stellatis, in-
tus subglabra. Tubus brevissimus. Limbus quadrifidus, lobis cum caly-
cis laciniis alternantibus, patentissimis, lanceolatis aculis inaequalibus,
subtus nervo lato plano donatis, supra sulcatis, membrana tenui glabra
marginalis; duabus inferioribus terlia parte longioi’ibus.
Stamina quatuor corollae basi inserta, laciniis corollae breviora, inaequales.
Filamcnla recta, compressa, glabra, violacea, brevissima. Antherae fla-
vac, apice dehiscentes poris duobus margine post fruclificationem fusco,
directione et forma diversae: tres rectae, ovato - oblongae, obtusae, utrin-
que sulcatae: quarla s. inferior supra basin filamento incumbcns, ad la-
cinias corollae duas longiores declinata, corniculata inflexa, ccteris triplo
longior.
Pistillum germen ovato-rotundatum, glabrum vircns. Stylus directione
slaminis inferioris illoque longior, filiformis, violaceus, pilis brevibus
sparsis. Stigma obtusum.
Fructus Raccn ccrasi forma et magnitudine, ad basin calyce cincta, gla-
berrima.
Semina orbicularia, compressa.
Ramus magnitudine nalurali.
1. Corolla patens a parte inferiore visa, ob insertionem staminum.
2. Una ex staminibus brevioribus. 3. Stamcn longius. l\. Calyx
cum Pistillo. 5. Pistillum. 6. Fructus.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list