Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1808

Page: 3
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-22-1808/0003
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 2 5 3.

MUSA ROSACEA.

HEXANDRIA MOKOGYNIA.

CHAR: ESSENT: Spatha supera. Corolla 2-petala: petalo ahero orecto
5-dentato, altcro concavo ncclarifero. Slamina 6 quorum nunc 1, nunc
5 perfecta (ex Liunaeo). Bacca oblonga, triquetra, polysperma.
MESA rosacea: spadicc nutante; spalhis ovalis, rolundatis v. Jacq. Ilort.
Schoenbr. vol. l\. p. 22. tab. 44^-
Crescit in India orientali?
Truncus oclopedalis, diamelri Iriuncialis, tcreti, erecto, ex vaginis foliorum
dense tunicalis composito.
Folia sunt oblonga, peliolata, obtusa, basi cordata, integerrima glabra,
striis transverse parallelis numerosis percursa, plus minus tripedalia cum
latitudine quatuor dccimuncialia; pcliolo innixa pedali, tereti, basi pol-
licem crasso, marginibus connivenlibus canaliculalo, in nervum folii ab-
eunte digitum minimum crassum.
Spadix lerminalis, cernuus. Spathae alternae, plurimac, a quinque ad octo
flores excipienles, in floribus sterilibus supra ferliles localis aliquamdiu
persistentes et sic rosam amplam figentes, dein dcciduae. Sunt autem
ovatae, obtusissimae et rotundae, concavae, patenlissimae, coriaceae, qua-
tuor vel quinque uncias longae, fere tres latae intus nilidae, lineatae et
coccineae; foris slriatae alrosanguineae et rore larinaceo albo dense ad-
spersae.
Flores ferliles dcscribere neglexi; sero enim observali fuerunt, dum jam
aderant flores steriles. Atque illud infeliciter bis accidit. Flores suuo
mclleo scadent. In sterilibus petala sunt duo erecla, strialula, opposita.
Superius oblongum, concavum, apice dentatum in lacinias quinque lan-
ceolatas acuminatas et crispate reflexas, utrinque purpurem, superne fla-
vum. Petalum inferius (nectarium Linnaei) duplo brevius, ovalum, acu-
tum, conniventi-concavum, album, hyalinum, basi inli*asuperius posiluin.
Filamenta quinque, acqualia, dorso convcxula, facie plana, erecla, corolla
longiora. Anlherae in Omnibus linearis, alba, parieti filainenlorum in-
terioria medio ad apicem adnala. Sterile aliud fllamcnlum adest nullum.
Gersien inferum, oblonguin, pedunculatum crassum menliens, album. Sty-
lus filiformis, basi crassior, erectus, longiludinc corollae, adeo tenax, ut
aegre disrumpalus. Stigma capitalu.m, obtusuin, sexfidum.
Fructus infertilibus floribus nulli ad maturilatein pervenerunt, sed omnes
successive decidcrunt.

Baums naturali magniludine.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list