Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1808

Page: 19
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-22-1808/0019
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 261.

LORANTHUS DICHOTOMUS.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

GH AR: ESSENT: Cal. o. s. margo brevis, concavus. Cor. 6-fida, revoluta,
inferne agglutinata: lacin. lincari-spalhulatis. Slam, ad apices petalorum.
Bacca inl’era. 1-spernia, umbilicala s. cal; coronata. (Frulices parasitici.
Cor. etiam 5-7-fida. Stam. 4-5.)
LORANTHUS dichotomus: pedunculis geminis dichotomis, bracteis semi-
cyathiformi, foliis 3-4-nis verticillalis oblongis. Persoon Synops. pl. 1.
p. 388. Ruiz et Pav. flor. peruv. 3. p. 45. L 2 7 4-
Habitat in Peruviae Andium nemoribus supra arbores in Manna cir-
cuitu. Floret Augusto et Septembri.
Frutex parasiticus, glaberrimus.
Radix ramoso-fibrosa.
Caulis crecto-patulus, ramosus, tercs,- geniculatus, granulosus.
Rami consimiles, saepius terni, rarius qualerni.
Folia verticillata, terna, rarius quaterna, praesertim lerminalia, breviter
pedolata, oblonga oblongo-ovataque, integerrima, crassa, ut plurimum
longitudine bipalmaria, latiludine sesquipalmaria, parum venosa.
Pedunculi gemini ad singula interstitia foliorum in verticilluin dependen-
tes, dichotoini, bifurcati, aliquando trifurcati, quadri-sexflori, breves,
articulati, compressiusculi.
Calyx fruclus cyathiformis, concavo - planus, extus parum pratensus : ßoris
tubulosus, brevis marginalis, denticulis sex, vix manifestis.
Corolla subsesquipalmaris, pendula, inferne punicea, superne lutea, sex-
fida: laciniis divergentibus, revolulis.
Stamina ßlarnenla sex. Antherae incumbentes, luteae.
Stylus filiformis, post corollae dclapsum per aliquos dies pcrsistens. Stigma
turbinatum, parvum, derasuni.
Fr u ct us Bacca ovalis, viridi-lutescens, calyce diminuto coronata.
Semen ovale, lutescens.

Ramus naturali magnitudine.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list