Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1808

Page: 26
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-22-1808/0026
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 264.

BIGNONIA PANDOREA.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

CIIAR: ESSENT: Cal. 5-fidus, cyatliiformis. Cor. fauce campanulata,
5-fida, subtus ventricosa. Siliqua bilocularis. Sem. membranaceo-alata.
BIGNONIA pandorea: foliis pinnatis subquadrijugis: foliolis ellipticis saepius
integerrimis, racemis compositis, caule volubili. Persoon Synops. pL 2.
p. 172. Peilt. Hort. Malm. Nro. 43.
Habitat in nova Hollandia.
Radix fibrosa.
Cadlis crassitie digiti minimi, dcxtrorsum volubilis, teres, nodosus, supra
nodos annulatim pilosus, pilis brevibus; ramosissimus, epidermide rirnosa,
cinerea. Rami axillares, oppositi, volubilcs, apiccm versus tetragoni,
fusci.
Folia ad internodia caulis ramorumque opposita, reflexa, petiolata, impari
pinnata, glabra, nitida, superne alro-virentia, subtus pallidiora, 12 cen-
timelros 4 pollices longa. Foliola duo 1. quatuor opposita, horizontalia,
subsessilia, elliptica, utrinque, attenuata, obtusa, mucronata; venosa,
plerumque integerrima, rarius apice denlala, seplem centimetros (i8Iincas)
longa, 22 millimetros (10-lineas) lata.
Petioli ad basin tumidi et arliculati, liinc convcxi et ad insertionem folio-
rum nodosi, indc et ad latera sulcali marginibus prominentibus.
Racemi axillares, intrafoliacei, aut terminales, compositi, deflexi, pauci-
flori. Rachis racemorum tetragona, ad pedunculorum insertionem tu-
mida annulatimque pilosa, pilis parvis.
Pedunculi oppositi, arliculati, forma rachidis, bracteali; rarius simpliccs
uniflori, saepius .compositi multiflori. Pedicelli pcdunculis simillimi.
Flores in apice pediculorum arliculati, albidi, purpureo intus striali, ca-
duci, tres centimetros (pollicem) longi, 25 millimetros (11 lineas) lali.
Bracteae tres 1. quatuor circulatim ad basin pedunculorum pedicellorum-
que dispositae, rectae, lanccolatae, acutae; bi’cvissimae, caducae.
Calyx brevissimus, campanulatus, glaber, limbo quinquefido, laciniis rectis,
ovatis, obtusis, submucronalis.
Corolla monopetala, bypogyna, tubulosa, irregularis. Tubus inflatus, sen-
sim dilatalus, subincui’vatus, extus glaber, intus villosus, calyce qua-
druplo longior. Limbus palens, bilabiatus, intus tenuissime villosus.
Labium superius rectum, lobis duobus rolundatis, margine reflexis. La-
bium inferius superiore longius trifidum, laciniis remotis, oblongis, ob-
tusissimis, margine recurvis.
Stamina basi corollae inserta, tubo inclusa. Filamenla quatuor, apice rc-
cürvo, acuto-, antherifera inaequalia, duo superiora tubi diinidia longi-
tudine, duo inferiora breviora ; filamentum quintum sterile brevissimum.
Anthcrac binae approxiinatae, bilobae, lobis ovatis, unilocularibus, intus
dehisccntibus; albidae, purpureo marginalae.
Pistilt.um germen disco ad basin cinclum, ovatum, glabrum, virens. Stylus
filiformis, albidus, tenuissime villosus; tubi corollae longitudine. Stigma
lamcllae duae ovalae, compressae, acutae, cilialae.
Sem ix a rotundata, compressa, apice emarginata, fusca, membrana tecta te-
nuissima, diaphana, slriis numerosis nolata, margine fimbriata lacera.

Ramus magnitudine nalurali.
1. Calyx et Pistillum auctum. 2. Semen.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list