Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1808

Page: 5
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-23-1808/0005
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 266.

FICUS RUBIGINOSA.

D I O E C I A TRIANDRIA.

CHAR. ESSENT: Receptaculum commune carnosum, squamis connivens,
occultans flosculos apetalos, vel in eodem, vel distinclo individuo. Mas.
Cal. 3 -partitus. Fern. Cal. 5-parlitus. Pistill. 1-laterale. Sem. 1, ca-
lyce persistent! clauso subcarnoso tcctum. (utriculus pulposus.)
FICUS rubiginosa: foliis elliplicis integerrimis utrinque rolundato-obtusis,
subtus rubiginoso-pubescenlibus, fructibus globosis luberculatis. Pcrsoon
Sy/iops. pL 1. p. 609. Peilt. Hort. Malm. tab. 1 il\.
Habitat in Nova Hollaiulia. ß.
Caulis ercclus, (eres, ramosus, cicatrisatus stipulis deciduis, lubei’culatus,
cinereus, sexpedalis, crassitic trium pollicum. Rami axillares, alterni,
forma caulis, pubcscentes, brunnei, gemma oblonga, acuta, corniculata
terminati.
Folia altcrna, approximata, ante foliationem uno margine involula, slipu-
laquc obtccta, ovata, integerrima, obtusa, subtus costa media eminenti
costisquc laleralibus subparallelis evanescenlibus versus marginem laevem;
supra venosa, concava, subcoriacea, glabra, atro-virentia; subtus pu-
bescentia, pulverulenta pulvere ferrugineo demum pereunte; quadri s. quin-
que pollicaria, tres pollices lata, inferiora horizontalia, superiora erecta.
Petioli dix’ectione foliorum, articulali, subtus convexi, supra sulcati, pu-
bescentes, pallide virentes, brevissimi.
Stipulae ereclae, concavae, margine junctae, folia ante foliationem obte-
gentes, subulatae, pubescentes, fuscae caducae.
Involucra s. receptaculgj[(?(>mmunia axillaria, bina, integra s. clausa, pedun-
culata, globosa l. subpyriformia, carnosa, monoica, apice interiore squa-
mis mullifariis instructa, tribus scriebus exlerioribus imbricalis; bracteata,
pallide viridia, magnitudinc parvae nucis avellanae.
Pedunculi crassi, carnosi, apice dilatato, margine prominente calicem infe-
riorem mentiente; pubescentes, pallide virentes brevissimi.
Bracteae summo pedunculi insertae, nonnumquam solitarii et divisi, sae-
pius binae oppositae, primo receptaculum commune ’oblegentes, sensim
dein sesc contrahentes solutaeque, membranaceae, intus glabrae, extus
pubescentes, fuscae.
Flores receptaculo inclusi et latcribus ejus adfixi, pedicellati, apctali, uni-
sexuales, albidi; masculi pauci, sub quamis receptaculi; feminei, plurimi,
reliquuin obsidentes receptaculum.
Pediculi filiformes, conlorli, longitudine et colore florum.
Flores masculi.
Calyx monophyllus, trifidus, laciniis subpatentibus, laneeolalis, acutis, ae-
qualibus.
Stamina tria basi calycis inserla, cum laciniis calycinis alternantia, et eodem
longitudine. Filamcnla subcontorta. Antherae l’Otundalae, bilobae, la-
leraliler dehiscentes.
Flores feminei:
Calyx monophyllus, laciniis quinque crcclis, forma calycis florum mascu-
lorum.
Pistillum germen cum inferiore calycis parte concorporatum , ovatum,
subcompressum, albidum, Stylus lateralis, cappillaris, apice recurvus, ca-
lyce longior. Stigma simplex, acutum.
Früctus (Receptaculum commune persistens) globosus, magnitudinc ccrasi,
carnosus, cavus, bruneus, luberculis depressis obsilus, polyspermus.
Se’mina germinis forma, obtecla subslanlia primo gelalinosa, deni carnosa et
diaphana, demum ex succo et mcinbranacea.

Ramus nalurali magnitudine.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list