Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1808

Page: 7
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-23-1808/0007
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 267.
STACHYTARPIIETA MUTABILIS.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

CIIAR: ESSENT: Flores in spicae crassae foveolis immersi, squamis tccti.
Calyx tubulosus 4-dcntatus. Cor. hypocrateriformis, inaequalis, 5-iida,
curva. Stain. 4; 2 sterilia. Sem. 2. (verbände species Linn.)
STACHYTARPIIETA mutabilis: foliis ovatis serratis rugosis cauleque sub-
incanis, bracteis lanceolalis, calyce brevioi'ibus. Persooji Synops. pL 2.
p. i4o.
YERBENA mutabilis. v. Ja CI/, ic. rar. 2. lab. 207. Venl. Hort. Mal. p. 36.
Habitat in America meridionali. Florei aestate. fj.
Caulis inanis, ercctus, frulicosus infernus lignosus leresque, superius herba-
ceus telragonus, ramosus, albido-viridis, lomcnloso-subincanus, tri-sex-
pedalis, digili minimi crassitic. Rami axillares, opposili, palenles, bre-
vissiini, forma el colore caulis superioris, juniores villosi.
Folia brachiata s. decussala, liorizonlalia, peliolala, in petiolum abienlia,
ovata, acuta, denlala, infra nervo ramoso supra sulcis venosa, rugosa,
villosa, asperiuscula, atrovirenlia, sublus albicantia pilis brevibus aspera,
quinque pollicaria, duo pollices cum dimidio lata.
Petioli arliculali, patentissimi, marginc dilalalo, sublus convexi, supra
plani, colore foliorum illisque mullo breviores.
Spica terminalis cylindracea, pubesccns s. villosula, bracleala, lardem sesqui-
pedalis, superne incurva. Rachis carnosa, tola, foveolis quibus calyces
immersi, cxcavata. Flores magniludinc verbasci Tliapsus, bracteali, plu-
res simul in anthesi a basi usque ad apicem spicae, verlicillali, primum
minialo-coccinei dein rosei demum carnei, marcescentes.
Bracteae ad basin llorum lerlio breviores, reclac, apicc palenles, lanceola-
lae, aculissimae, concavae, extus pubescentes, inlus glabrae, albidac,
margine ciliato, persistentes.
Calyx monophyllus, tubulosus, comprcssus, pubescens s. villosus, rachidi
adpressus, supra, nervo unico ullra medium, apice profunde emarginato,
sublus striatus, limbo quadridenlalo, denlibus duobus inferioribus bre-
vissimis.
Corolla monopelala, infera, lubulosa, inaequalis. Tubus cylindraceus, su-
perne dilatalus, substriatus, reeurvatus, extus glaber, intus pubescens,
calice longior. Limbus patenlissimus quinqueiidus, laciniis qualuor ro-
lundalis, subemarginatis, quinta inferiore minore, ovata, oblusa.
Stamina qualuor, duo fertilia, duo sterilia, tubo corollac inelusa. Fila-
menla medio tubi inserla infra dCcurrentia, crecta, filiformia, glabra,
albida. Anlherae loculis duabus remotis, rotundalis, inequalibus, inferne
debisccnlibus, colore fdamenlorum.
Pistili.um germen liberum, conicum, glabrum, pallide virens, utrinque
sulco exaratum. Stylus filiformis, glaber, albidus , longiludine tubi.
Stigma capilalum, truncatum, virescens.
Semina duo, in fundo calicis pericarpii vicem supplentis, ante maturationem
tunica obducta communi, tenuissima, oblonga, acuta, atra, nitida.

Ramus naturali magnitudine. •
. Corolla explanata cum staminibus insitu. 2. Anlhcra auclu. 3. Pislilli
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list