Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1808

Page: 11
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-23-1808/0011
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 269.

HAEMANTHUS QUADRIVALVIS.

IIEXANDRIA M O N O G Y N I A.

CI1 AR: ESSENT: Involucrum polyphyllum, mulliflorum. Corolla 6-par-
tita, supera. Bacca 3-locularis.
HAEMANTHUS quadrivalvis: foliis oblongis basi anguslatis planis patulis
superne villosis, margine ciliatis involucro telrapliyllo umbella coarctata
longiorc, limbo staminibusque erectis. Persoon Synops. plant. 1. p. 1.
p. 548. v. Jacq. Hort. Sclioenbr. 1. p. 3o. t. 58.
Habitat 'ad Caput Bonae Spei. Floret Septembri.
Bulbus squamosus, compresso-planus, ullra duas uncias latus, basi fibris
calamo crassioribus radicatus, sordide pallens; squamis dislichis, carnosis,
oblongis, truncatis, crassissimis, imbricalis, interioribus in bulbum ob-
longo-ovalum mutuo amplexanlibus.
Folxa post florentem scapum prodeunt duo, opposita, elongate sublanceolata,
acuta, integerrima, coriacea, striata, patentia, plana, novem circiter un-
cias longa et plus minus sesunciam lata, utrinque viridia, ad oras pilis
mollibus ciliala, sublus glabra nitenlia et inferne maculis sanguincis dense
adspersa, supra villis sparsis hirsula idque versus inferiora minus.
Scapus anlefolia, compressus, glaber, calamum crassus, sordide sanguineus,
tres qualuorve uncias longus, ei’ectus.
Involucrum maximum , tetrapbyllum, umbelliferum; foliolis lanceolatis ,
acululis, integerrimis, inferne erectis, superne palentibus.
Flores circiter viginti, involucro breviores, breviter pcdicellati, cum inter-
jeclis ramentis linearibus crassis ejusdemque cum floribus longitudinis.
Corolla superae tubus albidus, brevis, superne in marginem sexgibbosum
et rubescenlem ampliatus. Laciniae sex , lineares, obtusac, concavae,
erectae, longac coccineae.
Stamina fdamenla sex, subulata, crecla, corollam levitcr superantia, orla
ex suinmo tubo corollae. Anllierae oblongae, incumbentes, flavae.
PlSTILLUM germen subrotundum, trianguläre, nitidum, viridc. Stylus sub-
ulatus, creclus, staminibus longior. Stigma trifidum, acutum, patulum.

. Flos.

Planta magnitudine naturali.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list