Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1811

Page: 9
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-28-1811/0009
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 3 2 8.

RHEXIA LEPIDATA.

OCTANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: Calyx urccolalus, 4-5-fidus. Petala 4) calyci inserta,
obliqua. Antherae declin&lae. Cap. setosa, 4~l°cular*s5 intra ventrum
calycis. Receptac. sublunalum. Semina numei’osa, cochleata. (Stamina
etiam 1 o.)
RIIEXIA lepidala: foliis oblongo-lanceolalis, quinquencrvis, supra scabrius-
culis, sublus imbricato-squamulosis, subrcvolulis, subserrulatis: fasciculis
longe pedunculatis; floribus subsessilibus, decandris, bracteatis. v. IIum-
bold et Bompljnd , RJiexia, Livr. 7. p. 38. t. i5.
Crescit in Penwiae Jrigidis, juxla urhem Jaen de Bracamorras.
Frutex orgyalis vel sesquiorgyalis, omnibus ferc pai-libus imbricalo-squamu-
losis. Rami oppositi, obluse telragoni.
Folia oblongo-lanceolata, quinquenervia, triuncialia, vix serrulata, subre-
voluta supra scabriuscula, sublus imbricato-squamulosa, nervis iransvei'sis,
creberrimis.
Petioli subunguiculares, pariter ac caelerac parles squamis tecli, interne
sulcati.
Flores plures violacei, bractcali, pedunculo communi elongati sufFulli.
Pedunculus lerminalis, axillarisve, flores quatuor ad septem gerens.
Bracteae duae, aut plures ovatae, imbricato-squamosae, ad basin singulo-
rum florum caducae.
Calyx quinquefidus, squamis imbricalis lectus; lubo globoso, laciniis ovali-
bus, oblusis, margine scariosis, squamae omnes calycinae et braclcaruin
dentatae, altcrarum partium integrac.
Stamina decem longitudine corollae, ercclae. Filamcnta erecta. Anllierae
flavae, oblongac, basi tuberculo appendiculatae, ereclac.
Pistillum ovarium superuni. Stylus exsertus, staminum longitudine. Stigma
subincraSsatum.
Pericarpium Capsula globosa, calycc persistenti obvolula, denticulis quin-
que umbilicata, quinquevalvis, quinquclocularis, polysperma.

Ramus magnitudine naturali.
1. Foliuin scabrum auctum.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list