Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1811

Page: 13
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-28-1811/0013
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 3 3 o.

ST A P ELI A HIRCOSA.

1> ENTA.NDR1A I) I G Y N I A.

CH AR: ESSE NT: Contorla. Corolla rotata. Necl. duplici stellula tegente
genilalia. Folliculi 2. Sein, plumosa.
STAPELIA hircosa: corollis quinquefidis, planis, margine ciliatis, supra tu-
berculato-rugosis, subtus punctatis, coronae cxterioris laciniis ercclis tri-
partitis, intermcdia longiore, cornubus subulatis divergenlibus, appendici-
bus lanceolalis. WilldenoM Emnner. Planlar. p. 281.
STAPELIA corollis ciliatis, facic luberculalo-scabrosis, dorso punctatis; Ii-
gulis triparlitis, crcctis, intermedia sublanceolata ct latcralibus duplo lon-
giore. v. Js/cq. Slap.
Ilabilal ad capul bonae spei. fj.
Rami glabri, ex glauco vircntqs, erecti, ramosi, pcdales et ultra, tetragoni;
angulis obtusis, denlatis; dcnlibus basi crassis et subconicis, dein veluti ex
articulationc longc muci'onatis patcnlissimis, inucronibus in adultis deciduis.
Pedüncüu ex inferiore parle ramorum j uniorum, ex pcdicello communi
breviquc plusculi, muluo succedenles, uniflori, tcrcles, glabri, pallide vi-
rentes, palentissimi, biunciales, fere calamum crassi.
Calycis quinquepartiti foliola lineari-lanceolata, acuta, glabra, patcntissima,
vircntia.

Coroi.i.a foclida, trium unciarum diamelri, semiquinqucfida, patcntissima,
plana; foris Iota pallide virens, glabra, quinque lineis purpurcis punctis-
quc ejusdem coloris dense obsita; intus flavescens, totaquc luberculis atro-
sanguincis circa faucem interrupta, circularibus scabrosa. Tubus brevissi-
mis, pclviformis. Laciniae ovatac, aculae, integerrimae, ad oras pilis
purpureis ciliatae.
Nectarium saccus brevis, flavescens cum fasciis quinque sanguineis. Roslra
subulata, acuta, inferne sanguinea, apicc flava, basi crccla, dein rccur-
vala. Alae conicac, aculae, erectiusculae roslris duplo brcviorcs, ex
sanguineo flavoque variae. Ligulae crcclac, acutac, intus ex sanguinco
flavoque variae, floris sordide virentes cum sulTusa purpurca; tripartitae,
laciniis latcralibus subulatis ct longiludinc rostrorum, media sublanceolata
ct duplo latcralibus longiore. v. Jacq. 1. c.

Plan la 11

iludine nalurah.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list