Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1811

Page: 17
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-28-1811/0017
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 3 3 2.

LOBELIA SPLENDENS.

PENTANDRIA M O N O G Y N I A.

CHAR: ESSENT: Calyx 5-fidus. Cor. 1-pelala, irrcgularis. Anllierae
coliaei'cntes. Capsula infera 2- s. 3-locularis.
LOBELIA splendens: foliis anguslo-lanccolalis denticulalis, marginc planis,
caulcque glaberrimis, racemo lerminali. ITilldenow JEnumer. Planlar.
p. 217. Hort. BeroL 2. p. 85. t. 58.
LOB ELIA splendens: de Hobt BOLD et Bo m plan d.
llabital in Mexico. Colitur aeslalc sub dio, asservatur byeme in te-
pidario. Floret a ßne Julii in Novembrem usque. Propagatur
tantum divisiöne radicis. %.
Radix perennis, fibrosa, ramosa, stolones e centro exserens brevissimos.
Caulis erectus bi- usque tripcdalis, simplex vel ramosus, sulcalo-subangula-
tus, purpureus, glaberrimus, nitidus.
Folia alterna sessilia bi- vel tripollicaria lanceolata apice attenuata, approxi-
mata, dcnticulata, margine nunquam revolula, sed plana, ulrinque glaber-
rinia nitida.
Flores terminales, l’acemosi, subsecundi.
Bracteae lanceolalae, pedunculum subaequantes, denliculatae.
Pedunculi calycc breviores ut tota planta glabri.
Calyx monophyllus superus quinquepartitus, glaberrimus, et laciniae ereclae
apice inflexae, nunquam patalae.
Corolla monopetala coccinca irrcgularis. Tubus ovalo-oblongus calycc lon-
gior, initio integer, postea longitudinalilcr utroque latere fissus. Limbus
quinquepartitus, laciniis binis superioribus lineari-lanceolalis, anguslis,
basi creclis, apice rellcxo-patcntibus; tribus inferioribus oblongo-lanceo-
latis, reflexis planis, splenditior.
Stamina, fdamenla quinque lincari-lanceolata margine cohaerentia, apice et
basi parum sejuncla. Anllierae ereclae lineari-oblongac, cohaercnles apice,
pilosae.
Pistill um: Germen inferum calyce obduclum, decemsulcatum. Stylus fili-
formis. Stigma bilamellatum.
Pericarpium nunquam perßeit.
Observ: simillima Lobeliae fulgenti, diflert: glabritie omnium partium, caule
alliore, slolonibus radicis centralibus ncc lateralibus, foliis margine non
revolutis, calycis laciniis apice inflexis. JV1 LLDENory 1. c.

Ramulus magniludine naturali.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list