Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1811

Page: 21
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-28-1811/0021
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 3 3 /y.
CALADIUM SEGUINUM.

MONOECIA P O L Y A NDRI A.

CIIAR: ESSENT: Spadix supcrne stamincus, medio glandulosus, basi foe-
mineus; seu Anllicrac peltatae, multi-loculares, in spicam ad apicem
spadicis composilae. Gcrmina ad basin spadicis inserta. Styl. o. Stigm.
umbilicata. Bacca l-locularis, polysperma. (Spec. Ari auctorum.)
CALADIUM seguinum: suberectum, foliis oblongis cuspidalis, spadice spa-
iha oblonga breviorc. Persoox Synops. Plant, i. p. 5 75. v. Js/cq. Amer.
Ed. pict. t. 229. Bhojvn. jam. 1. p. 351. Plum. Amer. 45. t. 5i. f. h.
ci t. 59.
Crescil in Caribaearum humidis pralensibus. fj. Tota .planla succo
scalet venenato, acerrimo, ipsamque culirn teneriorem inßammanle.
Planta perennis, sexpedalis.
Folia sunt ovalo-lanceolata, acuta, integcrrima, nitida, sublus ncrvis paral-
Iclis et adscendenlibus notata, interdum vel sesquipedalia; peliolo arn-
plexicauli, canaliculalo, inl'eriora versus paulatim lalcscentc, superne mar-
ginato. Haec in exlrcmilale tantum habentur, decidentibus successive
senioribus: unde caulis enascitur pollicem diametro aequans, cicatricibus
semicircularibus albenlibus variegatus; basi procumbens, caeterum erectus.
Cai.vx, Spal/ta monopliylla, inaxima, lanceolato-oblonga, acuta, basi leviler
convoluta, palens, apice rcllexo. Spadix longitudine spathae, superne
teres, ad basin compressus, incurvus, fcre ad dimidiam sui partem dorso
spathae accrelus, mai’ccscens supra germina.
Corolla nulla.
Stamina, ßlamenta nulla. Antherae circiler decem, accrelae circa ununi-
quodque nectarium.
Nectaria numerosa, quadrato-subrolunda, depressa, fcre totum spadicis a
spatlia liberi ambitum stipanlia.
Pistillum: Germina plura, tolnin latus anlicum spadicis inferioris laxe te-
gcnlia, subglobosa, didyma. Styli nulli. Stigmata villosa.
Glandulae nectareae circa unumquodque gcrmen plerumque quatuor, saepc
sex, rarius quinque, oblongac, tcretes, oblusae, palcntissimae, fere longi-
ludine germinis.
Pericarpium spalha tota strictae convoluta. i>. Jjcq. 1. c.

Planla natura/i magniludine.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list