Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1811

Page: 23
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-28-1811/0023
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 335.

GLADIOLUS IRIDIFOLITS.

GH AK: ESSENT: Cor. lubulosa, varia, rcctiuscula. Laciniae ovato-lan-
ccolatae, undulatac. Genilalia adscendcntia. Pistill, ponc stamina ver-
sus laciniam superiorem. (Spatha a-3-valvis, valvulae ul plurimum lan-
ceolalae, magnac. Stiem. 3. Sem. in multis alala.)
GLADIOLUS iridifolius: corollis infundibuliformibus, limbi laciniis aequa-
libus; foliis cnsiformibus, dislichis, rcctis. v. Jacq. Coli. Yol. 4- et Ic.
Plantar, rar. 2. t. a55.
GLADIOLUS pyramidatus: foliis cnsiformibus, utrinque attenuatis, glabris;
spalhis praemorsis; spicis pyramidatis; floribus imbricatis, subringcntibus.
Andrew. Botan. Reposil. Yol. 5. L 335.
Crescil ad Promontorium bonae spei. In noslris tepidariis ßorens
Majo et Junio.
Bui.bus depresso-subrotundus, sesuncialis diametri, lunica fusca lecta.
Folia radicalia plus minus septem, disticha, basi vaginanlia, ensifonnia, acu-
minala, inlegerrima, lineata, nervo medio utrinque proluberanle, erecta,
valde Firma, longitudine inaequalia, longissima bipedalia et novem lincas
lala.
Scapus leres, crectus, calamum crassus, inferne vaginatus, caelerum nudus,
ad apicem spicae usque tripedalis.
Spica circiter duodecimllora, erecta, leviter flexuosa, tandem pedalis; flori-
bus inodoris, et spalhis, nee corollis, distichis.
Spatiia bivalves; valvulis lanceolalis, acuminatis, erectis, opposilis, conni-
venlibus, inferne virentibus, superne flavcscenlibus cum suflusa rubedine.
Calyx, spalha bivalvis.
Cobolla monopelala. Tubus cylindricus, crectus, longitudine spalliac; hinc
incurvatus in faucem successive ampliatam, compressulam, et longitudine
ipsius lubi. Limbus sexfidus, palens, longitudine faucis: laciniis oblongo-
lanceolatis, acutulis, planis, subaequalibus.
Stamina, filamenla tria, subulata, adscendcntia, pclalo paulo breviora. yln-
therae oblongac.
Pistillu.m: Germen inferum. Stylus fdiformis, longitudine et situ slami-
num. Stigma li'ifiduni; lacinia una remola et deinissior; omnes filifor-
mes el bifidae. v. Jacq. 1. c.

Planta magniludine nalurali.
i. Corolla secta eL explanata.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list