Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1815

Page: 3
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-36-1815/0003
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 4 2 1 •

HELICONIA SUBULATA.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

CITAll: ESSENT: Spatha universalis parlialisque. Cal. o. Cor. supera,
5-pelala. Nect. 2-phyllum. Stigma i. Caps, trilocularis: loculis mo-
nospermis.
HELICONIA subulata: spicis rubris, spathis liorizontalibus lanceolato-su-
bulatis longissimis. Rvitz et Pavon. Flor. Per uv. Fol. III. p. 70. t. 5o5. f. b.
Habitat in Peruviae Andium nemoribus, locis umbrosis et subhuniidis.
Flor et Auguslo, Seplenibri et Oclobri. 0/..
Planta perennis, glabra, biuluaris et ultra.
Radix fasciculala, fibrosa, lanuginosa.
Gemmae radicales, 2-4-rubrae, aculae.
Cuibii pauci, aut solitarii, erccti, tereles, spica terminati, superne nudi, nitidi.
Folia allerna, ut plurimum quinque in singulo culmo oblonga, acuminala,
subtripedalia, latitudine bipalinari, integerrima, nitida, utrinque dense
nervosa, nervis subborizontalibus, inflexis, aliis prominentioribus; nervo
cenlrali, longitudinali, supra canaliculalo, subtus elevato, plana, ienuia,
membranacea, basi inaequalia.
Petioli foliis longiorcs, culmum undique vaginantes, sibi invicem incum-
bentes, a basi usque ad apicem fere convoluti, striati, apice teretes, in-
terne sulcati, recurvi.
SricA, pedalis, in flore ccrnua, in fruclu depcndens, rubra, flexuosa, com-
posila, spathis 6-g multifloris, altcrnis, dislanlibus.
Spatiiae, communes longissimae, angustac, lanceolalo-subulatae, cymbaefor-
mes, in flore luteac, apice sanguineae, incurvae; in fruclu horizontales,
amplexicaules puniceae.
Flores in singula spatha communi i6-53, totidem spathis partialibus, nieni-
branaceis, ejusdein longitudinis, marcescenlibus, lanceolatis, canaliculatis
distincli, duplici scrie digesli, pediccllati, ante explicationem decumben-
tes, imbricati, postea scnsim sese erigcntes.
Pedicelli breves, angulati, inlerne atlenuati, inaequales.
Couolla lutea: petalum superius profunde quinquefidum.
Dhupa turbinata, truncata, punicea, trisperma, ciceris magnitudinc.
Nuces cinerei coloris.

Planta magniludine nalurali.
l. Corolla dissccla cum slaminibus in situ. 2. Spatha partialis. 3. Pistillum.
4- Capsula. 5. Semen.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list