Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1815

Page: 19
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-36-1815/0019
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
B APvLERIA FLAVA

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

CHAR: ESSENT: Cal. 4-partitus. Slam. 2-Iongc minora. Caps, /[.-angu-
laris, 2-locularis, 2-valvis, elaslica absquc unguibus. Sem. i. (bract. sac-
pius venosae).
BARLERIA flava: incrmis, calycis foliolis duobus exterioribus latioribus ser-
rato-ciliatis, maxirno bifiilo, interioribus lanccolaiis ciliatis: foliis ovato-
lanccolatis, subsessilibus, pubescentibus. v. J.tcQ. Eclogae Plant, fase. 5. p.67.
DIANTHERA flava: Fahl Symb. Bol. P. I. p. 5.
JCSTICIA flava: JVilldenow. Spec. Plantar. Fol. I. p. 92. Persoon
Srnops. Plant. I. p. 21.
ERANT11EMUM flamm: TFilldenoiv. Enumer. Hort. bot. BeroL p. 2.
Habitat in Arabia felici. fj.
Radix perennis.
Caulis bi- vcl Iripcdalis, inferne digitum crassus, suffruticosus, erectus, sub-
ramosus, teres, supra arliculos nodosus, viridis, pilis adpressis fuscis hir-
sutulus.
Rami opposili, crecli, obsolete ancipites.
Folia opposita, patentia, ovalo-lanceolata, apice acuminata, pedem longa
pollicesque quatuor lata et minora, undata, rigida, integerrima, ulrinque
pilis fuscis adpressis pubescentia, supra laete viridia, dorso pallidiora, ner-
vo primario v'enisque lateralibus parallelis prominentibus albidis, versus
basin angustata in petiolos depi’cssos, breves, subamplexicaules.
Flohes decussati in spica terminali, tres vcl quatuor pollices longa, erecta,
conferta, successive per paria aperiuntur.
Bracteae in quolibet flore tres, pubesccntes, serrato-ciliatae, infima major,
lanceolato-ovala, apice acuta, laterales duae multo minores, lineares.
Calyx: Perianthium tetraphyllum, pubescens, foliolis exterioribus duobus
multo majoribus, lanceolalo-ovatis, serrato-ciliatis, exlimo apice bifido,
inferiori vero simpliciter aculo; foliolis duobus interioribus, prioribus in-
clusis, lanceolatis, acuminatis, ciliatis.
Corolla pollicem longa, infundibuliformis, flava. Tubus inferne subampli-
catus, supra germen conslrictus, rugosus, superius cylindricus, striatus,
reclus. Limbus quinquepartitus, laciniis subaequalibus, ovatis, acutis, la-
cinia infima paullo majori, porrecta, reliquis reflexis.
Stamina plcrumque quatuor, rarius duo, tria völ quinque in corolla quadri-
seu quinquefida, slricla, e fundo lubi orta, longitudine tubi, didynama,
flava, coinpressa. Anthcris didymis, erectis, ovalibus.
Pistillum: Germen ovaLum, viridc nitidum, ncctario seu thccapodio urcco-
lalo llavescente ultra medium arcte cinctum. Stylus corolla duplo longior,
albicans, post anthesin flaccidus, pcndulus, Stigma glabrum, viridc, sub-
bifidum.
Catsula ovala, acuminata, ad suturas compressa, nigra, glabra, lucida, bi-
valvis, bilocularis, dissepimento contrario, valvulis carinatis elastice dissi-
lientibus.
Semina duo, unicum in quolibet loculamcnlo, rotunda, complanala, nigra,
nitida, l’uniculo umbilicali, induralo, hamiformi, elastico.

Planta naturali magnitudine.
1. Corolla dissecta cum slaminibus in situ. 2. Germen magnitudine aucta.
3. Capsula inatura. 4- Semen.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list