Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1817

Page: 5
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-42-1817/0005
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 494•
MESPILUS MONOSPERMA, *'**■
(JAPONICA, Wili.d.)
ICOSANDRIA PENTAGYNIA.

CITAR: ESSENT: Cal. 5-fidus. Pelala 5. Bacca 1-2-5 sperma.
MESPILUS monosperma mihi(Japonica Willd.): incrmis, foliis ovalis apice
serratis, subtus tomentosls, racemis paniculatis terminalibus. IFilldeuoev.
Hort. Berol. p. 522. Ejusdem Spec. Plantar. T. II. p. 2. p. 1 010.
MESPILUS inermis, foliis oblongis apice serratis, subtus tomcntosis.
lavNB. Flor. Japon. p. 206. Banks s. Icon. Kämpfer Japon. t. 18.
Byji’a, JijEMPF. Amoenil. exot. p. 800.
Habitat in Japonia et China. Florei Octobri et Novembri. %■
Anbor excelsa, vasla, sempcrvlrens.
Ir.uNcus crectus, cylindricus, ramosus, cortice cinerco riraoso tcctus, scx ad
septern pcdcs altus, pugnum crassus. Rami direclionc forma ct colore
trunci infra nudi, supra vcro cicatricibus e lapsu foliorum caducorum
nodulosi, foliosi, et divisi. Ramuli alterni, approximati, cylindrici, fo-
liosi, fcrrugineo-tomentosi.
Gemmae elongatae, acuminatae, in statu cmplionis, foliolis, ercctis, duplicato-
plicatis, utrinque tomento vestilis instructae.
Foma alicrna, npproximala, pctiolata, stipulis, ovato-oblongis, acuminatis
niunita, apice argutc dcntata, crenata, inferne Integra, marginibusque
reflexa, nervis parallclis clcvata, venosa, glabra, viridia, subtus cinereo
tomentosa; octo ad novem pollices longa, duo ad treslata; inferiora liori-
zontaliter patentia, apiceque recurva; superiora juniora nondum explicata.
Petioli brevissimi, articulati, crassi, villosi, supra convexi, infra plani. Stipu-
lae basi utrinque duae, aeque longae, rectae, ovales, acuminatae, pubescentes.
Panicula ramorum tcrminalis, paruin dillusa, admodum brevis, basi brac-
teis munita.
Rami alterni, patuli, teretes, basi bracteati, villositatc ferruginea denso obducli.
Flores in summitatibus ramulorum spiccati, aggregati, sessiles, bracteati,
albi, OxyScanlbae paulo majores, eundemque gratum odorem spargentes.
Bracteae ovatae, aculae, concavae, rectae, fasciculatae; in ramis patulae,
solitariae; in floi'ibus ternae, calyci adpressae.
Calyx monophyllus, campanulatus, crassus, petalis dimidio brevior, extus
ferrugineo hirtus, germen includcns; os quinquefiduin, laciniis erectis,
ovalis, obtusis, glabris, intus viridibus.
Corolla: Petala quinque basi calycis inserta, cum ejusdem laciniis alter-
nantia, rosaceo-patentia, obovata, ungue baseos brevi, apice crcnulata,
striata, intus pubesccntia.
Stamina viginli, ad instar petalorum calyci iinmersa, breviora; quinque
unguibus petalorum opposita, et quindeeim cum iis allcrnantia, sive sin-
gulo petalo terno numero affixa. Filamenla subulata, glabra, albida. An-
therae rotundac, bilobatae, margini laterali sulco longitudinali cxaralae.
Pistillum: Germen basi calycis insertum, globosum. Stjrli quinque cylin-
drici, filamentis breviores. Stigmata simplicia, obtusa.
Bacca ovala, subtomentosa, flava, pulposa, sapore acido-dulci, unilocularis.
Semen: unicum, subrotundum bruneum, seu globosum, reticulatura.

Ramalus naturali magnitudine.
t. Corolla cum calyce magnitudine naturali. 2. Bacca horizontaliter secta
cum semine in situ naturali. 3. Semen separatum.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list