Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1817

Page: 15
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-42-1817/0015
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 49 9-
ONCIDIUM PICTUM.

GYNANDRIA MONANDRIA.

CIIA-R: ESSENT: Calycis foliola quinque subaequalia patcnlia. Ldbellum
maximum, ccalcaratum, basi tubcrculatum (cristatum), planum, liberum.
Gynoslemum apice alatum. Anthera terminalis, opcrculala. Pollinis
massae duae, cereaceae, pcdiccllo communi aflixac. Sivabtz.
ONCIDIUM piclurn: bulbo ovato-oblongo; foliis late linearibus; scapo pa-
niculato multifloro; foliolis calycis undulatis, extcrioribus unguiculatis;
labello subpanduriformi, apice emarginalo; gynostcmo apice bialato; rostro
brevi, inflexo. v. Hu an. et Bompi.. J\W. Gen. et Spec. T. I. p. 277. L LXXXI.
Crescit in temperalis Provinciae Popayanensis inler villam EL Na-
ranjo et pagum Roldanilla in radicibus Andium saneli Johannis,
ah. 54o. liex. adnoscitur truncis. Florei Octobri. If..
IIerba parasilica.
Uadices lereles, crassiusculae, rainosae, glabrae, albidae.
Bulbus ovalo-oblongus, glaber, nitidus, basi fulioruin vaginis vcstilus, vix
tri-pollicaris.
Folia late lincaria, acula, plana, coriacca, striato-venosa, glabra, pcdalia,
pollicem lata, basi angüstiora.
Scapus erectus, tripedalis, teres, glaber, nitidus, apice paniculatus; ramis
patentibus, subllexuosis.
Flores pedicellati; pedicellis glabris.
SpATnuLAE ovato-lanceolatae, acuminatae, glabrae, patentes.
Calyx patenlissimus, flayus, rubro-maculatusj foliola tria exteriora lanceo-
lata, unguiculata, acutiuscula, undidata, subaequalia; duo inleriora latc-
ralia oblonga, obtusa, basi angusiala, nee unguiculata; labellum sub-pan-
duriforme, planum, basi tuberculis 7 aut 8 carnosis, cristatum cl corda-
tum, lobis subrolundis, divergentibus, apice niulto lalius, emarginatum.
Pistillum: Ovarium glabrum.
Gvkostemum breve, subadscendens, margine alatum, apice roslratum et bi-
alatum; alis linearibus, acutis, erectis; rostro brevi, subulato; inflexo.
Pollinis massae duae, subglobosac, pedicello communi, lineari, apice
paullo incrassato, brevi insidentes.
Obs: Vix credo, haue plantam ab Epidcndro altissimo, v.Jjcq. (Oncidium
altissimum StvARTz) diversum esse. In figura Jacquiniana tarnen non sa-
tis palet slructura gj'noslemi, speciesquc consimiles saepius structura illa
sola differunt. Ceterum folia in planta nostra angüstiora; scapus duplo
brevior, Üorcs flavi, maculis rubris, nec luscis, variegati. v.IIumb. 1. c.

Planta naturali magniludine.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list