Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1817

Page: 23
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-42-1817/0023
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 5 o 3.

CURCUMA ZERUMBET

MONANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: Anlhera duplex bicalcarata. Filamenlum pctaliforme,
trilobalum: lobo inlermedio anlherifcro. Calyx trifidus inacqualis cylin-
dricus. Cor. iriparlila inacqualis patens. Nect. labellum sublaciniis co-
rollac superioribus. Stylus filiformis. Stigma cnpitatum.
CL1 RCUMA Zcrumbet: bulbis parvis, tuberibus palmatis, pallidc slamineis,
petiolis viridibus, foliis late lanccolalis nubecula purpurascente per medium
decurrente, floribus bractca brevioribus. Roxd. ylsial. Research. IX. p. 355.
Ind. PL o. Nr. 2oi. et Corom. Fol. III. p. 2. tab. 201. Linke Syst. Feget.
Cur. Roe.mer et Schultiies. Fol. I. p. 573.
AMOMUM Zerumbet: Koenig apud Retz. Obs. III. p. 55.
AMOMUM lalifolium: Laut. Eric. Melh. /. p. 155? Kua, Rheed.3Ialab.IX■
p. .3. t. 7.
ZERUMBET: Rusiph. Amb. F. t. 68. Zedoaria ojjicin.
Habitat in plurirnis Indiac regionibus, in Bengalia etc. Florei ut
plurimum mense Aprilis. %.
Radix perennis, tuberosa, crassitie pollicis et quomodo in Zedoaria in plures
longas, carnosas, flngelliformes, fibrosas, ramificationes divisa e summitate
tuberosac, radicis partis praecipue, pariter at ad basin caulis vcl scapi egre-
dienies, deinde in terram descendcntes vel alte radicantcs, saepius pluribus
simplicibus tubcrculis soboliferis ovato-oblongis obsilae, nunc profunde
penetranlribus sub tuberosae radices capite conspicuae. Ilorum prioruin
vcl superliciariorum substantia tuberorum cst carnosa et solida, quorum-
que facics externa lacte viridis, interna autem pallida lutea est. Saporiis
gralus, fragrans, suavcolcns, acerbus, amaricans et aromalicus. Tubero-
rum vcl magis remoliorum natura cadem est, nisi Spongiosa et absque
aromalico sapore.
Truncus non nisi ex folioruin vaginorum Campage unita compositus, et dua-
bus vcl tribus obtusis laevibus viridibus argute striatis et arctc depressis
squamis munitus et lectus. Tolius planlae longiludo circiter tres, vcl
tres cum dimidio pedes aequat.
Folia quatuor ad sex, longiora, quodammodo ope petioli, borum medieta-
tem, pcrcurrcnlis, alata; elliplica, acuminala, utrinque glaberrima, medio
macula constanti purpurea, coslisquc numerosis angustis parallclis, per-
cursa, ab uno usque ad pedes duos longa.
Scapus determinate et distinclc c foliorum ortus trunco, quinque ad sex pol-
lices longus, squamisque subulatis, laxis, variac longitudinis, munitus.
SricA quatuor ad quinque pollices longa (ita ut ejus summitas, a solo, cui
plan In innascelur, ad usque pcdcin distet), bracleis oblongis coneatis im-
brieata, infra medium ulraque margine interiori junctis, totque, quot
ca rum sint, sacculat constitucntibus; ad medium et ad basin spicae bre-
vioribus ct latioribus, et circiter tres vcl quatuor flores amoenos flavos ses-
silcs amplexanlibus, sensimque sese aperientes. Quisque borum latcri ex-
leriori, propria vel secundaria bractea, angustiori, breviori, decolori mu-
nilur. Bracteac primariae vcl superiores summam spicae partem occu-
panles plcrumque steriles, obscuro coccineae aut purpurascentcs, aut ex
utroque tinctura conflatae sunt.
Cai.vx superus, vix tertiam longitudinis corollac partem attingens, irregula-
ris, tridentatus, semi-mcmbranaceus.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list