Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1818

Page: 17
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-43-1818/0017
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula

5 i 2.

FUCIISIA MACROSTEMA.

OCTANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: CaL infundibuliformis, coloratus, superus, deciduus. Pc-
lala (Neclar. Lian.) 4, fauci calycis insidenlia, cjusque laciniis altcrnan-
lia. Necl. glandula octo-sulcata. Stigma capitato-tetragonum. Bacca
oblonga, obtuse 4-gona, 4'l°cular‘s- Sem. numerosa, oboyata, dissepi-
mentis adliaeremia (flor. penduli).
FL’CHSIA macrostenia: pcdunculis axillaribus unilloris, foliis ternis ovatis,
subsinimto-dentalis, pctalis patentibus obovatis. Persooa Synops. Plan-
tar.-!. p. 411. JIuitz et Pavoa. Flor. Peruv. T. III. p. 88. t. 3a4- f. b.
Tiiieco, FeuilL Hist, des plant. T. III. p. 64- planch. 4?-
Habitat in Conceplionis Chili locis uliginosis, praescrlim in Quebrada
de Carcamo. Floret a Junio ad Aprilem. t-
FnuTEx biorgyalis, glabcrrimus.
Caulis erecius, tcres, ramosissimus; cortice exleriori pallcsccntc, granulöse,
secedentc; interiori ferrugineo.
Rami consimiles: teneri, gracilcs, terni.
Folia terna, rarius quaterna, breviter pctiolata, carinata, patenti-reflexa,
ovata, acuta, dentata; nonnulla lanceolato-elliptica.
Stip ulae interfoliaceae minimae.
Pedunculi axillares, solitarii, foliis longiores, tcnucs, uniflori.
Flores penduli, plerumquc octandri, rarius dccandri.
Calyx puniccus: tubus brevis, ultra medium coarctatus, indc aniplialus, in-
terne glaber. Limbi laciniis patentibus lanceolalis.
Corolla: Pctala quatuor, coerulea, obovata, laciniis limbi duplo breviora.
Glandula octosulcata.
Stamina: ßlamenta fauce. tubi inserta, capillaria, laciniis calycis longiora.
Anllierae oblongae, basi bifidae.
Pistillum: Germen oblongum. Stylus staminibus paulo longior. Stigma
capitatum, quadrifiduin, laciniis adpressis.
Fructus: Bacca oblonga, obscurc-purpurea, tetragona, semipollicaris, pen-
dula.

Ramulus fiorens magniludine naturali.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list