Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1818

Page: 17
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-45-1818/0017
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 53 6.

LAMOUROUXIA RHINANTHIFOLIA.
D1DYNAMIA ANGIOSPERMIA.

CIIAR: ESSENT: Cal. campanulalus, subaequalis, bifidus; laciniis latcrall-
bus, bifidis. Cor. tubo brevi, fauce longa ventricosa compressa; limbo
bilabiato; labio superiorc subgalcalo, integro; inferiore angustiorc, trilo-
bo, plicalo; lobis subacqualibus. Slam, quatuor, didynama; duo supe-
riora breviora, saepissimc sterilia. Antherae reniformi-sagittatae; loculis
basi saepissimc mucronatis. Caps, ovata, compressa. Sem. membrana
reticulalo-cellulosa oblccta.
LAMOUROUXIA rhinanthifolia: caulc ramisque subtetragonis, pubesccn-
ti-pilosis; foliis oblongis, aculis, basi rolundalis, subamplcxicaulibus, cre-
nato-serralis, tcnuissime hirtis; calyce piloso-hirto; laciniis ovalo-lanceo-
lalis, serralis. v. Humbold et Bosipi.axd Nov. Gen. et Spec. Plantar.
Fase. 8. p. 271. t. CLXIX.
Crescit locis temperatis novae Hispaniac prope pagos Magdalena,
Actopan et sancla Rosa de la Sierra, alt. 1 o4o- 15oo hex.
Flo ret Julio - Septem bri. Of.
Caulis crectus, subbipedalis, ramosus, subtetragonus, pubescenti-pilosus;
ramis oppositis, patulis.
Folia opposita, sessilia, oblonga, acuta, basi rotundata; sub-amplexicaulia,
crenato-serrata, serraturis sub-mucronatis, reticulato-venosa, ulrinque.
tcnuissime hirla, inembranacea, subpollicaria, palentia.
Fj.ores axillares, solitarii, oppositi, pcdunculati, subspicati, subbipollicarcs.
Pedunculi duas lineas longi, pilosi.
Calyx campanulatus, quadrifidus, piloso-hirtus; laciniis ovato-lanccolatis,
aculis, serratis, aequalihus.
Coroi.la, Stamina et Pistillum, prorsus ut in praccedentibus. Vid.
p. 271. Nov. Gen. et Spec. Plantar.
Capsula subrolundo - ovata, acuminata, compressa, glabra, calycc pct'sis-
tente tecta, bilocularis, loculicido-bivalvis.
Semina crcberrima, in spccimine nostro incompleta.

Ramulus ßorens naturali magnitudine.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list